Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Het team van het Oncologisch centrum staat voor u klaar om u de best mogelijke zorg te geven tijdens uw behandeling. Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met verschillende specialisten en medewerkers.

Medisch specialist

De medisch specialist is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. De medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de zorg en behandeling van een patiënt.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) is een gespecialiseerd verpleegkundige, die na de basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met de medisch specialist.

Oncologieverpleegkundige

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde opleiding oncologie. Haar taak is het begeleiden van patiënten met kanker tijdens de onderzoeken, de behandeling en de nazorgfase op de polikliniek of binnen de Dagbehandeling Oncologie. De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met alle betrokken medisch specialisten.

Secretaresses en/of doktersassistentes

De secretaresses en/of doktersassistentes ontvangen patiënten, beantwoorden de telefoon, maken afspraken en zorgen voor de administratie op de polikliniek of afdeling.

Arts-assistenten

Een arts-assistent is een arts die volledig bevoegd is. De arts-assistent heeft de studie geneeskunde afgerond, maar is (nog) geen medisch specialist. Zij staan onder supervisie van een medisch specialist en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Ook zijn zij een belangrijke schakel tussen u en de medisch specialist. U kunt bij de arts-assistent terecht met al uw vragen.

Radiologen

De radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoeksmethoden (echografie, CT of MRI) vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Ook kan de radioloog puncties uitvoeren.

Nucleair geneeskundigen

De nucleair geneeskundige is een medisch specialist. Hij onderzoekt met name de functie van organen met behulp van radioactieve stoffen. Hij beoordeelt bijvoorbeeld de PET-CT scan.

Pathologen

De patholoog is gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijk weefsel. De patholoog onderzoekt het vocht of weefsel dat is verkregen bij een punctie, biopsie of operatie. De uitkomsten van die onderzoeken geeft de patholoog door aan de medisch specialist.

Coassistenten

Een coassistent is een student geneeskunde in het laatste jaar van zijn -of haar studie. Een coassistent doet ervaring op om later als zelfstandig arts te werken. Hij/zij werkt onder supervisie van de arts-assistent en de medisch specialist.

Stagiaires

ZGT werkt mee aan de praktijkstages van een aantal opleidingsinstanties. Het kan dus zijn dat er tijdens uw behandeling een stagiaire meeloopt.

Researchverpleegkundigen

Researchverpleegkundigen coördineren alles wat te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat u een afspraak met één van hen krijgt voor meer informatie over een studie of het tekenen van een toestemmingsformulier.

Alle specialisten op een rijtje

Overige zorgmedewerkers