Verpleegkundigen lopen in de gang

Ooglensmeting (echo/biometrie)

Bij een staaroperatie vervangt de oogarts de troebele ooglens in het oog door een kunstlens. De sterkte van deze 'inwendige' kunstlens is voor iedereen anders. Voor de operatie wordt tijdens de lensmeting de juiste sterkte van deze kunstlens bepaald. U hoeft zich op dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden. Wel mogen eventuele contactlenzen gedurende een bepaalde periode vóór de oogmeting niet gedragen worden. Contactlenzen en met name harde lenzen, kunnen namelijk de bolling het hoornvlies beïnvloeden. De ooglensmeting wordt gedaan op de polikliniek en duurt ongeveer tien tot vijftien minuten.