Verpleegkundigen lopen in de gang

De overheid heeft bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten blijven nemen.

Voor het verlengen van het rijbewijs na het 75e jaar is een medische keuring noodzakelijk en daarbij soms ook een onderzoek door de oogarts. In sommige gevallen kan het CBR ook bepalen dat jongere mensen een oogonderzoek moeten ondergaan voor het rijbewijs. Uitgebreide informatie over oogaandoeningen en rijbewijs vindt u op de website van het CBR

De oogarts beoordeelt uw gezichtsvermogen en geeft het CBR een advies. Zorg dat u contant kunt betalen. De kosten voor de keuring door de oogarts bedragen € 50,- tot € 60,- (ook bij afkeuring) en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U krijgt van ons een kwitantie.