Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Denk hierbij aan mensen met kanker, COPD, dementie of hartfalen. Het doel van palliatieve zorg is niet genezing of levensverlenging, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit willen we bereiken middels het behoud van uw eigen regie en waarde. U en uw naasten beslissen zelf wat daarin voor u belangrijk is.

De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn dan ook vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De duur van een palliatieve fase kan jaren, maanden maar soms ook weken zijn, en is dus niet hetzelfde als de terminale fase. De duur hangt af van uw ziekte, mogelijkheden tot behandeling en varieert per persoon.

Iedereen beleeft deze fase in het leven anders. We gaan in gesprek om niet alleen de lichamelijke klachten maar ook de mentale en sociale aspecten aandacht te geven. Wat is voor u belangrijk om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te hebben.