Psychiatrie

Psychiatrie

   
   

 

Op de afdeling psychiatrie van ZGT bieden we zorg aan psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om het gelijktijdig voorkomen van psychische aandoeningen en lichamelijke aandoeningen. De psychiatrie in ZGT is onderverdeeld in vier gebieden:

  •  De klinische zorg binnen de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) wordt aangeboden binnen de Medisch Psychiatrische Unit (MPU), de Moeder Baby Unit (MBU) en de ouderenpsychiatrie.
  •  De psychiatrische zorg op andere verpleegafdelingen in ZGT.
  •  Psychiatrische deeltijd behandeling (één of meerdere momenten per week).
  •  De ambulante zorg. Dit kan zorg zijn in het ziekenhuis of op een andere locatie buiten ons ziekenhuis.

Er wordt regelmatig overlegd met andere specialisten in het ziekenhuis. Hierdoor wordt de behandeling goed op elkaar afgestemd en krijgt de patiënt een behandeladvies op maat.