Behandelgroepen psychiatrie

De psychiater kan in overleg met u kiezen voor een deeltijdbehandelgroep. De afdeling psychiatrie biedt vanuit de ziekenhuislocatie Almelo de volgende behandelgroepen in deeltijd aan:

  • structuur;
  • inzicht/structuur behandelgroep;
  • chronisch lichamelijke klachten (CLK);
  • diagnostiekgroep ouderen; 
  • behandelgroep ouderen;
  • cognitieve gedragstherapie;
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
  • nazorg Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
  • zwangerengroep;
  • postpartumgroep.

Patiëntenfolders

De folders van deze verschillende behandelgroepen vindt u onderaan deze pagina.