Diagnostiekgroep psychiatrie

De psychiater kan in overleg met u kiezen voor een diagnostiekprogramma. Tijdens dit programma brengt de psychiater uw probleem in kaart. Daarnaast bekijkt de psychiater samen met u welke mogelijkheden u zelf wel of niet hebt om uw problemen op te lossen. 

Het behandelteam brengt uw behandelbehoefte en de behandelmogelijkheden in kaart. Het team bestaat uit:

  • Psychiater
  • Verpleegkundigen
  • Vaktherapeuten
  • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker

Het programma vindt plaats in Almelo en wordt in deeltijd aangeboden.

De uitkomst van de diagnostiek wordt met u besproken. Daarna doet uw psychiater u een voorstel voor behandeling. Dit voorstel kan zijn:

Als u wordt ontslagen uit het ziekenhuis, maken we met u een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek. Uw huisarts ontvangt een verslag van de diagnostiekperiode.

Ziekenhuislocatie Almelo PAAZ (verpleegafdeling psychiatrie)

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo