Diagnostiekgroep psychiatrie

De psychiater kan in overleg met u kiezen voor een diagnostiekprogramma, waarbij het behandelteam uw behandelbehoefte en de behandelmogelijkheden in kaart brengt. Het team bestaat uit:

  • psychiater
  • verpleegkundigen
  • vaktherapeuten
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker

De uitkomst van de diagnostiek wordt met u besproken en in overleg met de psychiater komt er een gezamenlijk behandelvoorstel. Dit voorstel kan zijn:

  • individuele poliklinische behandeling
  • deeltijd behandeling
  • behandeling in een andere instelling

Ziekenhuislocatie Almelo PAAZ (verpleegafdeling psychiatrie)

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo