Diagnostiekgroep psychiatrie

De psychiater kan in overleg met u kiezen voor een diagnostiekprogramma, waarbij het behandelteam uw behandelbehoefte en de behandelmogelijkheden in kaart brengt. Het team bestaat uit:

  • psychiater
  • verpleegkundigen
  • vaktherapeuten
  • sociaal psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker

De uitkomst van de diagnostiek wordt met u besproken en in overleg met de psychiater komt er een gezamenlijk behandelvoorstel. Dit voorstel kan zijn:

  • individuele poliklinische behandeling
  • deeltijd behandeling
  • behandeling in een andere instelling