Vaktherapie psychiatrie

Naast groepsgesprekken zijn de vaktherapieën ook onderdeel van de groepsbehandeling. ZGT biedt de volgende vaktherapieën aan:

  • dramatherapie, waarin u door het spelen van diverse rollen kunt experimenteren met uw gedrag en gevoelens; 
  • beeldende therapie, hier geeft u met teken- en schildermateriaal en klei vorm aan gedachten en gevoelens;
  • psychomotore therapie, waarin u ontdekt hoe het psychische en lichamelijke op elkaar van invloed zijn; er wordt o.a. gewerkt aan het leren voelen en verdragen van spanning, kwaadheid en ongeduld;
  • muziektherapie, u maakt kennis met diverse vormen van muziek waarbinnen emoties en contact centraal staan.

activiteitentherapielokaal psychiatrie

Activiteitentherapie lokaal