Vaktherapie psychiatrie

Naast groepsgesprekken zijn de vaktherapieën ook onderdeel van de groepsbehandeling. ZGT biedt de volgende vaktherapieën aan:

  • dramatherapie, waarin u door het spelen van diverse rollen kunt experimenteren met uw gedrag en gevoelens; 
  • beeldende therapie, hier geeft u met teken- en schildermateriaal en klei vorm aan gedachten en gevoelens;
  • psychomotore therapie, waarin u ontdekt hoe het psychische en lichamelijke op elkaar van invloed zijn; er wordt onder andere gewerkt aan het leren voelen en verdragen van spanning, kwaadheid en ongeduld;
  • muziektherapie, u maakt kennis met diverse vormen van muziek waarbinnen emoties en contact centraal staan.
  • activiteitentherapie, u wordt u de mogelijkheid geboden ontspannen en met plezier aan een zelfgekozen werkstuk te werken. Er zijn allerlei materialen en gereedschappen aanwezig waar u mee aan de slag kunt gaan.

activiteitentherapielokaal psychiatrie

Activiteitentherapie lokaal