Nuttige informatie

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over de afdeling psychiatrie bij ZGT.

Verantwoordelijkheid

Het ziekenhuis kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstal, verlies of beschadiging van geld of andere waardevolle zaken. Het ziekenhuis is hiervoor niet verzekerd. Wij adviseren u om waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten. Het is ook mogelijk om uw geld en/of sieraden af te geven bij de receptie. Zij bewaren uw bezittingen in de kluis. Alle kasten op de patiëntenkamers kunnen op slot. Bij de verpleging kunt u om de sleutel vragen.

Geheimhouding

Alle medewerkers van de afdeling psychiatrie hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze met alle persoonlijke en medische gegevens vertrouwelijk moeten omgaan. Ook schriftelijke gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Inzagerecht

Tijdens uw behandeling houden verschillende medewerkers uw digitale dossier bij. U mag dit dossier altijd inzien. Vraag hierom tijdens uw behandeling. Ook na uw behandeling kunt u uw dossier inzien. Neem voor meer informatie over de inzageprocedure contact op met de afdeling psychiatrie.

Uw rechten en plichten

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, vertrouwt u op de zorg van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners. U heeft als patiënt rechten en plichten. En uiteraard heeft uw hulpverlener ook rechten en plichten. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de hulpverlener. Lees verder op de pagina 'Rechten en plichten van de patiënt'

Uw mening

Wilt u na uw bezoek aan of opname in ons ziekenhuis uw ervaringen met ons delen? Wilt u een suggestie doen, een compliment geven, een verbeterpunt aanreiken of een klacht indienen? Dat kan. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Geef uw mening over ons'