PAAZ afdeling (verpleegafdeling psychiatrie)

infographic PAAZ afdeling

Een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een afdeling van een algemeen ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook ZGT heeft een PAAZ afdeling. Op deze afdeling nemen wij mensen met psychiatrische en/of lichamelijke problematiek op. 
Bovendien bieden we deeltijdbehandeling aan op de PAAZ afdeling. Lees meer over de deeltijdbehandelingen.  De PAAZ is een open afdeling, dit betekent dat patiënten vrijwillig kiezen voor een opname. Echter is er soms sprake van een gedwongen opname, waarbij we een deel van de PAAZ afdeling afsluiten. Bij gedwongen opname gaat het om patiënten die n

iet meer kunnen instaan voor hun eigen veiligheid of die van anderen.
De behandelingsduur op de PAAZ afdeling is afhankelijk van de aard van de patiënt en de klachten. Soms is een korte verblijfsduur voldoende, echter zijn er ook patiënten die langer moeten blijven.

Opname op de PAAZ afdeling

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent aangemeld voor opname op de afdeling psychiatrie, ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk een opnameplek aan te bieden. 

Opnamegesprek

Voor uw opname, krijgt u eerst een opnamegesprek. Dit gesprek is op de afdeling psychiatrie. U voert dit gesprek met een verpleegkundige en een psychiater en/of een arts in opleiding. Uw partner of andere betrokkenen kunnen bij het opnamegesprek aanwezig zijn. Na het gesprek krijgt u een rondleiding op de afdeling en een kamer toegewezen. Dit kan een een- of meerpersoonskamer zijn. 

Weekendverlof

Tijdens uw opname op de afdeling psychiatrie bent u in de weekenden gewoon thuis. Dit met uitzondering van  het eerste weekend van uw opname. Het kan ook zijn dat de psychiater met u afspreekt dat u in de weekenden niet naar huis gaat. Afspraken over weekendverlof vindt altijd in overleg met uw psychiater plaats. 

Opname op de PAAZ afdeling is bedoeld om gezondheidstoestand te verbeteren. U heeft daarvoor een individueel behandelplan, wat samen met uw psychiater is opgesteld. Weekendverlof is hier een onderdeel van om te zorgen dat u gevoel/contact houdt met uw thuissituatie. Dit omdat dit de plek is waar u naar terug zult gaan. 

Bezoektijden

Maandag t/m vrijdag 18.00-20.00 uur.  In verband met therapie overdag zijn er alleen in de avonduren bezoektijden (maandag t/m vrijdag). 
Op zaterdag en zondag zijn de bezoektijden doorlopend.

Crisisopname

Patiënten die acute/intensieve psychiatrische en/of lichamelijke zorg nodig hebben worden opgenomen op de medische psychiatrisch unit (MPU). Zodra de intensieve zorg niet meer nodig is, overlegt u samen met de psychiater over passende zorg daarna. Deze passende zorg wordt u binnen ZGT geboden of binnen een instelling elders. 

Ziekenhuislocatie Almelo PAAZ (verpleegafdeling psychiatrie)

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo