PAAZ afdeling (verpleegafdeling psychiatrie)

infographic PAAZ afdeling

Opname op de PAAZ afdeling

Als u door uw huisarts of medisch specialist bent aangemeld voor opname op de afdeling psychiatrie, ontvangt u daarvoor een uitnodiging. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk een opnameplek aan te bieden.
Bij aanvang van uw opname krijgt u een gesprek met een verpleegkundige en psychiater en/of een arts in opleiding/verpleegkundig specialist. Uw partner of andere betrokkenen mogen hierbij aanwezig zijn. Tijdens het gesprek krijgt u een opnamefolder met informatie over onder andere weekendverlof. Na het gesprek krijgt u een rondleiding op de afdeling en een kamer toegewezen. Dit kan een een- of meerpersoonskamer zijn.

Bezoektijden

In verband met therapie overdag, is er alleen ’s avonds bezoekuur (maandag t/m vrijdag van 18.00-20.00 uur).
Op zaterdag en zondag zijn de bezoektijden doorlopend.

Crisisopname

De meeste patiënten worden vrijwillig opgenomen. Het kan ook voorkomen dat een opname nodig is, maar iemand dat zelf niet wil. Dat kan als er door uw psychiatrische ziekte sprake is van gevaar voor uzelf of voor de omgeving. U kunt dan gedwongen worden opgenomen. Om dit allemaal goed te regelen is op 1 januari 2020 de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Deze vervangt de Wet Bopz.
Er zijn twee manieren waarop u met de Wvggz gedwongen kunt worden opgenomen, namelijk met een crisismaatregel en een zorgmachtiging.