High en medium care psychiatrie

We bieden 24-uurs zorg en behandeling voor patiënten met psychiatrische en lichamelijke problematiek. Het gaat om patiënten uit verschillende diagnostische categorieën, waarbij er sprake is van acute ontregeling op lichamelijk gebied, met een combinatie van uiteenlopende gemiddeld tot ernstige psychiatrische symptomen. De high en medium care behandelgroepen zijn gericht op kortdurende zorg binnen ZGT, waarbij het herstel gericht is op terugkeer naar huis of een andere passende woonvorm. De nadruk van de behandeling ligt op stabiliseren en verbetering van psychiatrische en lichamelijke klacht, dit door middel van: medicatie; begeleiding door diverse disciplines; dagstructuur (therapieprogramma); structuurgroep.