We bieden zorg en behandeling voor ouderen met acute psychiatrische problematiek. Het gaat om ouderen, waarbij er sprake is van acute ontregeling op psychiatrisch en/of lichamelijk gebied. De nadruk van de behandeling ligt op het stabiliseren en verbeteren van psychiatrische en lichamelijke klachten, waarbij het herstel gericht is op terugkeer naar huis of een andere, passende, woonvorm.

Er wordt niet alleen gekeken naar de psychiatrische stoornis, maar ook naar:

  • huidige psychiatrische toestandsbeeld en voorgeschiedenis
  • gedrag/persoonlijkheid
  • mobiliteit
  • lichamelijke toestand
  • sociale omgeving.

De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • medicatie
  • begeleiding door diverse disciplines
  • dagstructuur (therapieprogramma).