Voorlichting, folders en links psychiatrie

Uitgangspunt voor een goede samenwerking tussen de drie belangrijke partijen: patiënt, hulpverlener en familie (triade).
Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om de patiënt te vragen of en op welke manier familieleden betrokken worden bij de hulpverlening.
Het doel is de familie te informeren en te betrekken bij de behandeling van de patiënt om zo een stabiele situatie te creëren voor de patiënt en zijn familie.

Waar de familie recht op heeft is afhankelijk van een aantal factoren; bijvoorbeeld of de patiënt wel of geen toestemming geeft om de familie te betrekken en te informeren over waar hij/zij in behandeling is.

Websites

  • www.pvp.nl; Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via de website.
  • www.tactus.nl; Tactus is een instelling die gespecialiseerd is op het terrein van verslavingszorg. Ze biedt hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten.
  • www.mediant.nl; Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.
  • www.dimence.nl; Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland.

Kwaliteitsstatuut

De psychiatrie van ZGT heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. 

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.