Voorlichting, folders en links psychiatrie

De medewerkers van de afdeling Psychiatrie van ZGT vinden het belangrijk dat uw naaste omgeving betrokken is bij uw behandeling. Daarom organiseren we regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Maar we hebben ook programma’s waarbij familieleden kunnen meedoen. De voorlichting wordt door verschillende hulpverleners gegeven. Hieronder ziet u welke voorlichting we geven.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie geven we voorlichting en advies over een psychiatrische ziekte. De psycho-educatie is een onderdeel van de behandeling en wordt gegeven door een psychiater.

Partner, familie en naasten

Ook uw partner, familie of naasten kunnen met vragen of onzekerheden terecht bij alle betrokken hulpverleners op de afdeling. Zij kunnen contact opnemen met de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of maatschappelijk werker voor:

  • Informatie over de ziekte.
  • Informatie over hoe om te gaan met de ziekte en het gedrag dat daar bij hoort.

Krijgt u groepsbehandeling? Dan zijn er voor uw partner, familie en naasten speciale voorlichtingsbijeenkomsten. Zij kunnen bijvoorbeeld als gast meedoen met een van de therapieonderdelen.

Voorlichting voor kinderen

Voor de kinderen van patiënten zijn er regelmatig bijeenkomsten op de afdeling psychiatrie. Hierbij kunnen zij onder andere rondkijken op de afdeling. Er zijn bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar en voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar.

Folders

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontvangt u ook diverse folders. Zo kunt u thuis alle informatie nog eens rustig nalezen. Er zijn twee soorten folders:

  • Folders met informatie over een specifiek ziektebeeld.
  • Folders met informatie over de behandeling.

Kwaliteitsstatuut

De psychiatrie van ZGT heeft een kwaliteitsstatuut. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt u onder andere in staat te participeren in de besluitvorming rond uw behandeling. Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut. In het statuut wordt onder andere bepaald wie binnen de ggz als regiebehandelaar op mogen treden. 

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben het standaardmodel van het kwaliteitsstatuut ggz in 2016 opgesteld. Sinds 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben.

 

Folders psychiatrie

Hieronder treft u de folders aan van de psychiatrie en de algemene folders van ZGT.

Links psychiatrie

De afdeling psychiatrie van ZGT vindt goede voorlichting heel belangrijk. Op deze pagina vindt u nuttige links naar andere websites met meer informatie over onderwerpen uit de psychiatrie.

Algemene websites

www.psychiater.startpagina.nl; Een startpagina met allerlei informatie over de psychiater.

www.ggz.startpagina.nl; Een startpagina met allerlei informatie over de geestelijke gezondheidszorg.

www.psychowijzer.nl; Psychowijzer geeft heldere en betrouwbare informatie over verschillende psychische problemen.

www.pvp.nl; Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via de website.

Samenwerkingsverbanden

www.tactus.nl; Tactus is een instelling die gespecialiseerd is op het terrein van verslavingszorg. Ze biedt hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten.

www.mediant.nl; Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen.

www.dimence.nl; Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland.