Verpleegkundigen lopen in de gang

Opleiding tot radioloog of radiodiagnostisch laborant

ZGT is een opleidingsziekenhuis. Zowel in Almelo als in Hengelo worden studenten opgeleid en mogen stagiaires zich ontwikkelen. Bij de afdelingen radiologie kunt u assistenten en studenten tegenkomen die in opleiding zijn tot radioloog of tot radiodiagnostisch laborant. Alle studenten worden begeleid door werkbegeleiders en opleiders. Zij werken onder supervisie van een gediplomeerd medewerker. Indien u bezwaar heeft geholpen te worden door een student, kunt u dat natuurlijk altijd bij ons kenbaar maken. U begrijpt dat alle gediplomeerde medewerkers ooit als student zijn begonnen.

Radioloog

Na de opleiding geneeskunde kiest een basisarts voor het specialisme radiologie. Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) wordt de assistent-radioloog in theorie en in de praktijk opgeleid tot radioloog. De artsen kiezen gedurende hun opleiding voor bepaalde specialismen binnen radiologie. Te denken valt daarbij aan mammografie, buik- of vaatonderzoeken.

De radioloog heeft zich gespecialiseerd in het stellen van diagnoses door onderzoeken te beoordelen. Soms is het nodig dat de radioloog weefsel uit het lichaam van de patiënt verwijdert (puncteren) voor nader onderzoek. Ook kan de radioloog gebruik maken van interventie-onderzoeken, waarbij aandoeningen in het lichaam van een patiënt kunnen worden behandeld. Hier valt te denken aan dotteren of stentplaatsing, maar ook het plaatsen van sondes of drains.

Radiodiagnostisch laborant

De radiodiagnostisch laborant is een HBO-opgeleide medewerker die in opdracht van de radioloog onderzoeken uitvoert met diverse beeldvormende technieken. De meeste onderzoeken voert de laborant zelfstandig uit volgens opgestelde protocollen. Wanneer gepuncteerd moet worden of een interventie moet plaatsvinden, zal de laborant de radioloog assisteren.

Gedurende de opleiding MBRT wordt de student getraind in het uitvoeren en controleren van röntgenonderzoek. Naast deze basisonderzoeken krijgt de student de gelegenheid ervaring op te doen op de onderzoekskamers waar gebruik gemaakt wordt MRI en echografie, maar ook de meer gespecialiseerde röntgenonderzoeken zoals CT en angiografie. Na de basisopleiding volgt de laborant een post HBO-opleiding om de benodigde kennis en ervaring op te doen voor het werken op deze specialisaties.

Opleiding

De opleiding tot radioloog wordt in zeven academische/universitaire ziekenhuizen en zeventien perifere ziekenhuizen aangeboden. Na de opleiding tot basisarts duurt deze specialisatie minimaal vijf jaar. Meer informatie over de Beroepsvereniging NVvR vindt u hier. De opleiding tot radiodiagnostisch laborant kan gevolgd worden via de MBRT. Na deze opleiding is de radiodiagnostisch laborant ook medisch nucleair werker en radiotherapeutisch laborant. Onze afdeling biedt de opleiding in samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen. De MBRT kan ook gevolgd worden in Eindhoven en Haarlem.