Verpleegkundigen lopen in de gang

Reumatische aandoeningen en het coronavirus (COVID-19)

De polikliniek reumatologie ontvangt veel vragen van reumapatiënten over het coronavirus (COVID-19).
Heeft u vragen over COVID-19 in relatie tot uw ziekenhuisbezoek? Meer informatie hierover vindt u op zgt.nl/coronavirus.
Heeft u vragen over COVID-19 in relatie tot uw reumatische aandoening of medicatie hiervoor. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande websites:

COVID-19 vaccinatie

 • Wij ontvangen regelmatig vragen over de COVID-19 vaccinaties. De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) heeft samen met het RIVM een specifiek advies met betrekking tot de COVID-19 vaccinaties uitgebracht namelijk:

Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat u vaccineren. 

De Rijksoverheid bepaalt wanneer en voor welke vaccinatie u een oproep krijgt!

Nieuwe verwijzing reumatologie

  • In verband met de COVID-19 pandemie, de maatregelen vanuit de overheid die genomen worden en personele krapte die hierdoor wisselend op onze afdeling ontstaat kan het zijn dat wij met periodes genoodzaakt zijn nieuwe niet-spoedeisende verwijzingen op een wachtlijst te plaatsen.
   Indien u op de wachtlijst geplaatst wordt ontvangt u een schriftelijke brief van ons. Zodra onze capaciteit het weer toelaat ontvangt u een schriftelijke oproep voor een polikliniekafspraak. Door de vele onzekerheden en wisselende maatregelen tijdens de COVID-19 crisis is het voorlopig helaas niet altijd in te schatten hoe lang het zal duren voordat u een oproep van ons ontvangt wanneer u op onze wachtlijst staat.
  • Spoedeisende verwijzingen op verzoek van de huisarts of collega medisch specialisten worden altijd gezien ongeacht de overheidsmaatregelen en personele bezetting.

Controle polikliniekafspraken

 • In verband met de COVID-19 pandemie zijn wij genoodzaakt om geplande polikliniekafspraken waar mogelijk te wijzigen in telefonische afspraken (de arts of reumaconsulent belt u dan op) of een beeldbelconsult (videobellen via BeterDichtbij app). U komt dan NIET langs op de polikliniek reumatologie. Indien uw afspraak gewijzigd wordt ontvangt u thuis een brief hierover of u wordt door de secretaresse gebeld.
 • Uw arts en reumaconsulent bespreken uw klachten tijdens de telefonische afspraak of het videoconsult. Mocht naar aanleiding van dit gesprek alsnog een polikliniekbezoek noodzakelijk zijn dan zal dit hierna ingepland worden.
 • De afgesproken onderzoeken, zoals bloed- en röntgenonderzoek, dienen gewoon vooraf aan dit consult plaats te vinden. Voor het bloedprikken dient u vooraf een afspraak te maken bij Unilabs via www.unilabs.nl of 088 463 35 66.
 • Hoort u niets van ons dan gaat de afspraak op de polikliniek gewoon door.
 • Mochten uw klachten door de reuma meevallen dan kunt u ook zelf het secretariaat reumatologie bellen om uw afspraak om te zetten naar een telefonische afspraak.