Verpleegkundigen lopen in de gang

Bij uw bezoek aan de polikliniek reumatologie en klinische immunologie ontmoet u diverse medewerkers. U ziet hier wie dat zijn en wat ze doen.

Reumatoloog

De reumatoloog onderzoekt u, stelt de diagnose en maakt samen met u een behandelplan.

Arts in opleiding tot specialist en coassistent

Op de polikliniek en afdeling werken ook artsen in opleiding tot reumatoloog of internist (AIOS). Daarnaast zijn er coassistenten werkzaam. Dit zijn geneeskunde studenten in de laatste fase van hun opleiding tot arts. Beiden werken onder toezicht van de reumatologen.

Reumaconsulent

Reumaconsulenten zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die de zorg en behandeling van de reumapatiënten ondersteunen. Zij hebben de volgende taken:

  • Geprotocolleerde zorg voor reumatische ontstekingsziekten.
  • Het houden van een combinatie spreekuur met de reumatoloog bij behandeling van gewrichtsreuma (reumatoïde artritis) en andere reumatische ontstekingsziekten.
  • Uitleg en adviezen geven over ziektebeelden en hoe om te gaan met reumatische klachten.
  • Instructie geven over medicatiegebruik en het zelfstandig toedienen van injecties.
  • Aanspreekpunt voor allerlei vragen en problemen tijdens de behandeling van de reumatische ontstekingsziekten.

De reumaverpleegkundige heeft bij alles intensief overleg met de reumatologen.

Researchverpleegkundige

De researchverpleegkundige regelt de uitvoering, begeleiding en controles van de wetenschappelijke onderzoeken van deze polikliniek. Informatie over lopende onderzoeken kunt u vinden op de pagina wetenschappelijk onderzoek.

Medisch secretaresse

De medisch secretaresse heeft een belangrijke ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangt u aan de balie, staat u telefonisch te woord en maakt de afspraken voor u. Ook meet zij op verzoek van de reumatoloog uw gewicht, lengte en bloeddruk.

Reumatologen