Verpleegkundigen lopen in de gang

In overleg met de patiënt wordt door de revalidatiearts een behandelplan met specifieke behandeldoelen opgesteld. Deze behandeling richt zich op het optimaal laten functioneren in de maatschappij van de patiënt. Het gaat dan niet alleen om het trainen en verbeteren van de functies van het lichaam, bijvoorbeeld spierkracht, maar vooral om het (her)leren van activiteiten en vaardigheden zoals lopen en zelfverzorging en het bereiken van optimale participatie in werk en relaties.

Bij een poliklinisch revalidatieprogramma (PDF) in ons ziekenhuis krijgt u met een team van therapeuten te maken, die elk op een specifiek gebied hun inbreng geven. Welke therapeuten u krijgt, hangt af van uw situatie en de vragen die u heeft: fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist, diëtiste, arbeidsdeskundige.

Binnen de revalidatiegeneeskunde zijn specifieke behandeltechnieken beschikbaar zoals injectietechnieken met bijvoorbeeld Botulinetoxine bij spasticiteit.