Verpleegkundigen lopen in de gang

De revalidatieartsen die werkzaam zijn in ZGT, zijn gedetacheerd vanuit Roessingh. Met Roessingh is er een nauwe samenwerking en patiënten met hoog complexe zorgvragen kunnen worden doorverwezen naar Roessingh. Daarnaast werden revalidatieartsen veel samen met andere zorgprofessionals. Waar nodig overlegt de revalidatiearts met betrokken medisch specialisten of de huisarts van de patiënt.

De revalidatieartsen overleggen en werken o.a. samen binnen ZGT met:

  • Afdeling neurologie
  • Afdeling chirurgie
  • Afdeling plastische chirurgie
  • Afdeling orthopedische chirurgie
  • Afdeling psychiatrie
  • Afdeling anesthesiologie
  • Afdeling kindergeneeskunde
  • Afdeling reumatologie

Buiten ZGT vinden revalidatiespreekuren plaats in de omliggende verpleeghuizen Meulenbelt en Eugeria in Almelo, Krönnenzommer in Hellendoorn, St. Elisabeth in Delden en Trivium in Hengelo.