Verpleegkundigen lopen in de gang

Belangrijke informatie

Hieronder ziet u belangrijke informatie over de wachttijden en de behandelingen op de spoedeisende hulp. Lees dit goed door. Het voorkomt dat u voor verrassingen komt te staan.

Traumaopvang en ernstig zieke patiënten

Op de spoedeisende hulp komen zeer regelmatig patiënten binnen. Sommige van deze patiënten kunnen levensbedreigend ziek of gewond zijn. Deze patiënten gaat altijd voor. Dat kan betekenen dat u langer moet wachten voordat u geholpen wordt.

Kinderen op de spoedeisende hulp

Kinderen krijgen op de spoedeisende hulp altijd voorrang. Wij vinden de veiligheid en het welbevinden zeer belangrijk. Daarom werken we volgens een vaststaand landelijk protocol. Dat betekent onder andere dat we alle kinderen tot 4 jaar volledig lichamelijk onderzoeken, ongeacht het letsel of de aandoening.

Triage: wanneer bent u aan de beurt?

We werken bij de spoedeisende hulp met het triagestsysteem. Met dit systeem kunnen we uw situatie en de situatie van andere patiënten bij binnenkomst snel en objectief beoordelen. Dat helpt ons te bepalen wie er als eerste aan de beurt is.

Wachttijden

U wordt op de spoedeisende hulp in eerste instantie gezien en te woord gestaan door de triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige informeert naar uw klachten en onderzoekt de aard en de ernst van het letsel. Op basis van deze observaties en uw antwoorden wordt u in een urgentiecategorie ingedeeld voor verdere behandeling. Zo wordt de patiënt met het meest urgente letsel of de meest ernstige klacht als eerste gezien en behandeld door een arts. Als u dus niet meteen aan de beurt bent, neemt u weer plaats in de wachtkamer.

 

Urgentieschema spoedeisende hulp

 

 

 

De klachten worden erger

Als tijdens het wachten uw (pijn)klachten erger worden, dan moet u dit melden aan de receptiemedewerker/secretaresse. Zij informeert dan direct de triageverpleegkundige.

MRSA-bacterie

De MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) kan infecties veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand. Als u een van onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, verzoeken wij u dit te melden bij de balie:

  • werkt of woont u op een varkenshouderij of vleeskalverenhouderij (geen melkvee)?
  • bent u in een buitenlandse zorginstelling opgenomen en/of behandeld geweest of heeft u daar gewerkt?
  • bent u bekend met een andere ziekenhuisbacterie dan MRSA?

Meer informatie over de MRSA-bacterie leest u in de folder MRSA Almelo of MRSA Hengelo, deze kunt u opvragen bij de afdeling spoedeisende hulp.

Onderzoek en behandeling

Tijdens uw verblijf op de afdeling spoedeisende hulp zal een arts u onderzoeken. Afhankelijk van het letsel of de aandoening kan hierna een (andere) medisch specialist u verder onderzoeken. Er zal daarom meerdere keren naar uw klachten gevraagd worden. De arts bespreekt met u de behandeling en of opname in het ziekenhuis eventueel noodzakelijk is. Soms is het noodzakelijk of wenselijk dat u – na overleg – overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis of zorginstelling. Alle observaties, onderzoeken en uitslagen worden vastgelegd in een medisch dossier. Als u naar huis mag, krijgt u uitleg over het eventuele vervolg van de behandeling en/of een controleafspraak. Als het nodig is, krijgt u een recept mee voor medicijnen. Om uw medicijnen op te halen kunt u buiten kantoortijd terecht bij de dienstenapotheek in Almelo. Uw huisarts krijgt automatisch bericht van uw bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp.

Maximaal één begeleider

U mag maximaal één begeleider meenemen naar de behandelkamer. Afhankelijk van de ernst en aandoening zal de verpleegkundige aangeven of meerdere begeleiders worden toegelaten.

Hieronder ziet u wat u moet meenemen bij uw bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp:

  • verwijsbrief van uw huisarts (als u bent doorverwezen)
  • verzekeringsgegevens
  • alle medicijnen die u gebruikt, of uw medicijnkaart
  • geldig identiteitsbewijs

Uw mening

Wilt u na uw bezoek aan de spoedeisende hulp uw ervaringen met ons delen of een suggestie, compliment, verbeterpunt of klacht indienen? Ga dan naar de pagina uw mening geven.

Zorg na spoedeisende hulp

Voor zorg na spoedeisende hulp verwijzen we u naar de website van www.sehzorg.nl.

Naar de patiëntenfolders van SEH