Verpleegkundigen lopen in de gang

Fasttrack polikliniek urologie

In de loop van 2023 wordt er in ZGT locatie Hengelo een nieuwe polikliniek urologie gerealiseerd. Daarbij is er aandacht voor een gastvrije en persoonlijke sfeer, een hoog serviceniveau, efficiënte planningen van onderzoeken en een hoog deskundigheidsniveau.

Binnen deze polikliniek zullen twee fasttrack poliklinieken gaan starten:

  • Fasttrack verhoogd PSA
  • Bekkenbodem polikliniek

Door het opzetten van bovenstaande poliklinieken zullen mannen met in hun bloed een verhoogde PSA waarde, mannen en vrouwen met zichtbaar bloed in de urine en vrouwen met problemen in het gebied van de bekkenbodem sneller beoordeeld worden en wordt het aantal ziekenhuisbezoeken zo veel mogelijk beperkt.

Het proces van het verkrijgen van een diagnose voor alle bovenstaande groepen wordt dus verder verbeterd.