Verpleegkundigen lopen in de gang
Verloskunde

Verloskunde

Verloskunde houdt zich bezig met alle zorg rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. ZGT heeft een polikliniek verloskunde op zowel locatie Hengelo als Almelo en een buitenpolikliniek in Rijssen. Bevallingen in ZGT vinden plaats in het Moeder Kind Centrum op de afdeling geboorte.

Binnen het Moeder Kind Centrum leveren wij gezinsgerichte zorg. Dit houdt in dat ZGT het jonge gezin als eenheid beschouwt. Aan deze eenheid bieden we gastvrije en op het gezin afgestemde zorg. Daarbij gaan we uit van een samenwerking tussen moeder, baby('s), gezin en zorgverleners:

  • Moeder en gezin voeren samen met zorgverleners regie over de gezinsgerichte zorgverlening.
  • Onze zorgverleners bieden ondersteuning en goede informatievoorziening aan moeder en gezin.
  • Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van moeder en gezin worden gewaardeerd en gestimuleerd.
  • De verschillende zorgverleners stemmen continu onderling af.

Wat te doen bij vragen of klachten/ongerustheid?

Klik hier voor meer informatie over wat te doen bij klachten/ongerustheid of vragen.

Instagram afdeling moeder en kind

Vind ons ook op Instagram! Monique houdt je op de hoogte van onze afdeling geboorte, Moeder en Kind en neonatologie. Volg @moniquezgt.