Verpleegkundigen lopen in de gang

Direct naar

En dan is het zover. De bevalling dient zich aan. Een moment waar u maanden naar toe heeft geleefd. Iedere vrouw zal de bevalling anders ervaren. Probeer uw bevalling niet vooraf te plannen. Want een ding is zeker: het verloop van een bevalling laat zich namelijk maar moeilijk plannen. Ook uw tweede bevalling kan anders zijn dan de eerste.

Waar kan ik in Twente bevallen?

Elke zwangere in Twente, met of zonder medische indicatie, kan voor een ziekenhuisbevalling kiezen tussen ZGT in Almelo of MST in Enschede.

Werkt mijn gynaecoloog in MST of ZGT?

De gynaecologen van ZGT werken in ZGT, daarin verandert er niets. De gynaecologen van ZGT en MST werken nauw samen, zodat alle zwangeren in Twente in beide ziekenhuizen de beste geboortezorg krijgen.

Waarom bevallen in het ziekenhuis?

U kunt om verschillende redenen bevallen in het ziekenhuis

Op eigen verzoek/poliklinisch

Als u dat graag wilt, kunt u in het ziekenhuis bevallen. Daar hoeft geen medische aanleiding voor te zijn. Als u op eigen verzoek in het ziekenhuis bevalt, begeleidt uw eigen verloskundige of huisarts de bevalling.

Medium risk

Als de kans op problemen rond de bevalling groter is dan normaal, dan kan uw verloskundige of huisarts een ‘medium risk bevalling’ aanvragen. U bevalt dan in principe onder begeleiding van uw eigen verloskundige of huisarts. Maar als het nodig is, wordt de gynaecoloog ingeschakeld.

Medische indicatie

U bevalt onder de medische verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Deze medische indicatie kan:

 • Vooraf bekend zijn (bijvoorbeeld een keizersnee bij een eerdere bevalling)
 • Tijdens het verloop van de zwangerschap ontstaan (bijvoorbeeld een stuitligging)
 • Ontstaan tijdens of direct na de bevalling door complicaties bij moeder of kind (bijvoorbeeld een niet vorderende baring)

Terug naar boven

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Als u gaat bevallen in het ziekenhuis, is het belangrijk om rond de uitgerekende datum alvast een en ander klaar te leggen. Onderstaande dient u namelijk mee te nemen.

 • Geldig identificatiebewijs
 • Verzekeringsnummer van de kostwinner (in verband met het noteren van de gegevens van de baby)

Wat is verder handig om mee te nemen?

 • DigiD van beide ouders voor digitale geboorteaangifte in ZGT
 • Toiletspullen
 • Meerdere pyjama’s, onderbroeken en bh’s
 • Badslippers
 • Babykleertjes
 • Autostoeltje voor de baby
 • Foto- of filmcamera (met volle batterij en voldoende geheugen!) 
 • Bij gebruik fles; eigen fles

Fotografie

U bent vrij om foto’s of beeldopnames te maken op de geboortekamers. Wij vragen u daarbij wel onze huisregels in acht te nemen:

 • vooraf te melden als u voor privégebruik film-, foto- of geluidsopnamen wilt maken van het gesprek met de zorgverlener
 • verder geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming

Op de geboortekamers mag naast de partner één extra persoon aanwezig zijn. Dat betekent dat u ook een professionele geboortefotograaf in mag schakelen.  

Terug naar boven

De bevalling in het ziekenhuis

U gaat in het ziekenhuis bevallen. Hieronder leest u wat u dan te wachten staat. Zo bent u vast een beetje voorbereid op deze bijzondere gebeurtenis.

Inleiding van de geboorte

Er kunnen medische redenen zijn om een bevalling in te leiden. Dat betekent dat we niet wachten op het spontane begin van de bevalling. De meest voorkomende redenen om een bevalling in te leiden zijn:

 • Overdragenheid (zwangerschapsduur van meer dan 42 weken)
 • Hoge bloeddruk
 • Groeiachterstand
 • Suikerziekte

We kunnen een geboorte inleiden met:

 • een ‘gel’ met weeënstimulerende medicijnen;
 • het doorprikken van de vliezen;
 • een infuus met weeën opwekkende medicijnen;
 • het inbrengen van een balloncatheter in de baarmoedermond.

Inleiden van een geboorte doen we als daar een goede reden voor is. Uiteraard overleggen we dat vooraf met u. De manier van inleiden die we kiezen, hangt af van de conditie van u en uw kindje en van het feit of de baarmoedermond al enigszins is ontsloten of niet.

Voorweeën

De laatste weken voor uw uitgerekende datum, maar vooral de laatste dagen voor de bevalling, kunt u voorweeën krijgen. Voorweeën zijn onregelmatige samentrekkingen van de baarmoeder. Deze samentrekkingen worden door de meeste vrouwen als pijnlijk ervaren. Pijnlijker dan een harde buik. Voorweeën duren niet langer dan 30 tot 40 seconden en kunnen wel een paar uur aanhouden. Ze nemen niet in lengte en intensiteit toe en geven geen ontsluiting.

Ontsluitingsweeën

Ontsluitingsweeën zijn regelmatige samentrekkingen van de baarmoeder. Het zijn vaak een eerste aanwijzing dat de bevalling gaat beginnen. In het begin zijn die weeën onregelmatig. Bijvoorbeeld iedere 10 tot 20 minuten. Deze weeën duren niet lang: ongeveer 15 tot 30 seconden. De ‘echte’ ontsluitingsweeën komen steeds om de 2 tot 3 minuten en duren dan 40 tot 60 seconden. De meeste vrouwen vinden deze weeën pijnlijk.

‘Tekenen’

In het begin van de ontsluitingsfase, verliest een vrouw soms een slijmprop uit de baarmoedermond. Dit geeft wat rode of bruine, slijmerige afscheiding. Dit noemen we ‘tekenen’. Dit betekent niet altijd dat de bevalling al snel begint. Soms duurt het nog geruime tijd voor de bevalling echt op gang komt.

Vruchtwaterverlies

Verliest u vocht waarover u geen controle heeft? Dat kan betekenen dat de vliezen zijn gebroken. Met gebroken vliezen mag u niet blijven rondlopen. Neem dus bij vruchtwaterverlies contact op met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Ook ‘s avonds of ’s nachts!

Terug naar boven

Tijdens het bevallen

De bevalling in het ziekenhuis vindt plaats in een geboortekamer. U wordt bij aankomst ontvangen door een verpleegkundige. Zij verzorgt en ondersteunt u ook tijdens de bevalling eventueel samen met een kraamverzorgende. Daarnaast wordt u begeleidt door een verloskundige of de arts-assistent. Zij komt regelmatig kijken hoe sterk de weeën zijn. Ook kijkt ze hoe ver de ontsluiting is gevorderd. De verloskundige of arts-assistent begeleidt in principe uw hele bevalling. Zij roepen uitsluitend de hulp van de gynaecoloog in als zich een probleem voordoet.

Vaginale kunstverlossing

Het is mogelijk dat we u bij de geboorte van uw baby moeten helpen met een zuignap. Dit noemen we in medische termen ‘vacuümextractie’. Bij een vacuümextractie plaatst de gynaecoloog een zuignap op het hoofdje van de baby. Als er dan een wee komt, kan de gynaecoloog de baby helpen geboren te worden. Daarnaast is er nog de zogenaamde ‘forcipale extractie’. Dan legt de gynaecoloog een tang die bestaat uit twee ‘lepels’ op beide kanten van het hoofdje van de baby. Zo krijgt de baby ook hulp om geboren te worden.

Keizersnede (gentle sectio)

Bij een keizersnede komt uw baby operatief ter wereld. Een keizersnee is nodig als de baby niet via de natuurlijk weg geboren kan worden. Het kan ook zijn dat de conditie van de baby een snelle bevalling noodzakelijk maakt. Voor de verdoving bij een keizersnee kiezen we meestal voor een ruggenprik. U bent dan in het onderlichaam en benen verdoofd. In de meeste gevallen kan de aanstaande partner ook mee naar de operatiekamer. Samen kunt u dan de geboorte van uw baby en zijn/haar eerste geluidjes bewust meemaken.

In deze video ziet u hoe het proces van een keizersnede verloopt in het ZGT Moeder Kind Centrum.

Lees voor meer informatie de patiëntfolder 'Keizersnede' (PDF).

Pijnbestrijding

Bevallen is niet pijnloos. Weinig vrouwen zullen opkijken van deze uitspraak. Zij weten dat pijn bij een bevalling hoort en een normaal verschijnsel is. De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselen.

Lees voor meer informatie over pijnbestrijding tijdens de bevalling de gelijknamige folder (PDF).

Huid-op-huid contact

ZGT biedt de mogelijkheid tot huid-op- huid contact tussen moeder en pasgeborene na een geplande keizersnede. De baby blijft vanaf de operatiekamer, de recovery (uitslaapkamer), tot en met de Moeder en Kind afdeling bij de moeder (en haar partner).

Huid-op-huid contact is een natuurlijk proces waarbij de baby met zijn of haar borst op de borst van de moeder wordt gelegd. Zo kunnen zij volop genieten en kennismaken met elkaar. Vooral tijdens het eerste uur na de geboorte is de pasgeborene wakker en alert. En bijzonder ontvankelijk voor het eerste contact met zijn of haar ouders. Door deze werkwijze zijn de ouders en de pasgeborene, zo optimaal mogelijk, samen. Wij streven naar gezinsgerichte zorg en die willen we ook graag bieden na een geplande keizersnede.

Huid-op-huid contact heeft een positief effect op de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed), bloeddruk, ademhaling, temperatuur en bloedsuikerregulatie van de pasgeborene. Bij de moeder zorgt het huidcontact voor vermindering van pijn, een positief welbevinden, stabiele controles en minder vaginaal bloedverlies.

Huid op huid contact is mogelijk wanneer de medische situatie van moeder en de pasgeborene dit toelaten. In enkele gevallen zal huid op huid contact ook bij een spoedkeizersnede mogelijk zijn. We streven naar een betere start met betrekking tot het hechtingsproces tussen alle moeders en baby’s en daarbij ook naar het slagen van borstvoeding geven op langere termijn.

De bondingtop

Wanneer het medisch mogelijk is, wordt er na de keizersnede gebruik gemaakt van de bondingtop.

De bondingtop wordt vóór de operatie aangetrokken. Na de bevalling wordt de baby op de operatiekamer in de top gelegd en voelt zo de warmte van de moeder en hoort de hartslag. Als moeder hiertoe niet in staat is, kan dit ook bij de partner.Terug naar boven

Voeding baby

ZGT stimuleert het geven van borstvoeding. Borstvoeding is de beste start voor uw kind. Het is een belangrijk en natuurlijk moment tussen moeder en kind. Voor het slagen van borstvoeding is een goede begeleiding van de moeder nodig, maar ook steun van haar partner en familie. Niet iedereen wil borstvoeding geven, benoem gerust uw twijfels en stel uw vragen aan ons zodat we alle opties kunnen bespreken. Bij een klein deel van de vrouwen lukt het geven van borstvoeding niet ondanks goede begeleiding. Het is geen kwestie van falen als het niet lukt.

Waarom borstvoeding?

Borstvoeding is de meest natuurlijke en meest geschikte voeding. Moedermelk is uniek. Het voldoet precies aan de behoefte en is altijd op de juiste temperatuur. Zuigelingen die borstvoeding krijgen, krijgen de beschermende antistoffen, eiwitten en immuuncellen via de moedermelk. Bij kinderen met een erfelijke aanleg voor allergische aandoeningen heeft borstvoeding een beschermende werking. En als de aandoeningen toch voorkomen zijn de klachten minder ernstig.

Gezondheidseffecten voor de moeder

Geeft u minimaal zes maanden borstvoeding? Dan heeft u een verminderde kans op eierstokkanker, borstkanker en osteoporose (broze botten). Het geven van borstvoeding zorgt er tevens voor dat de baarmoeder sneller samentrekt, zodat u minder lang bloed verliest na de geboorte.

Flesvoeding

Mocht u om een bepaalde reden geen borstvoeding geven, dan is flesvoeding het alternatief. 

Lees voor meer informatie de patiëntfolder Voeden met de fles (PDF).

Lactatiekundige

Als er problemen zijn met het geven van borstvoeding, dan kan een lactatiekundige u hulp bieden. Zij bestudeert hoe het proces rond het geven van borstvoeding verloopt.

Lees voor meer informatie de patiëntfolder Borstvoeding (PDF).

Certificaat Zorg voor Borstvoeding

De WHO en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

 1. Dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Dat moeders hun baby direct na de geboorte bloot met huid-op-huidcontact bij zich krijgen voor minimaal een uur en dat vrouwen worden aangemoedigd de signalen dat de baby klaar is om aan de borst te gaan te benutten en hen daarbij zo nodig hulp aan te bieden.
 5. Dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 6. Dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. Dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. Dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.

De criteria zijn door Zorg voor Borstvoeding (vanaf juli 2017 Baby Friendly Nederland) aangepast naar de vijf standaarden. ZGT heeft zijn voedingsbeleid hierop aangepast.

De vijf standaarden zijn:

 1. Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg
 2. Begeleiding goede start
 3. Informatie en praktijk van voeden
 4. Bijvoeding en voeding voor het oudere kind
 5. Hechting en zeggenschap

Eind 2018 heeft de instelling Baby Friendly Nederland besloten te stoppen met de certificeringsactiviteiten. Dit heeft geen invloed op de werkwijze op de afdeling moeder en kind.

In ZGT wordt u begeleidt bij het geven van voeding aan de baby . Hier leest u meer informatie over begeleiding bij het geven van borstvoeding of bij borstvoedingsproblemen. Voor informatie over flesvoeding verwijzen wij u door naar onze folder 'Flesvoeding' (PDF).

Terug naar boven

Online aangifte

Binnen drie dagen geeft u de geboorte van uw baby aan bij de gemeente Almelo.
Voor het doen van aangifte kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken. U kunt ook of digitaal aangifte doen met het DigiD van beide ouders. Als u niet beide een DigiD hebt, dan is een bezoek aan het gemeentehuis in Almelo noodzakelijk.

Voor beide gaat u naar de website van de gemeente: almelo.nl/aangifte-van-geboorte

Welke geboorteplaats staat er in het paspoort van mijn kind?

De geboorteplaats die u noemt bij de aangifte, wordt in het paspoort vermeld.

Terug naar boven

Alle folders over onze zorg rondom de zwangerschap, bevalling en het kraambed vindt u in dit overzicht.