Verpleegkundigen lopen in de gang

TOPOP ; Twents overleg psychiatrie - obstetrie - pediatrie

TOPOP staat voor Twents overleg psychiatrie - obstetrie - pediatrie. Dit is een samenwerkingsverband tussen psychiaters, gynaecologen en kinderartsen.

Voor wie?

Elke vrouw met een kinderwens en elke zwangere vrouw, bij wie sprake is van psychische klachten en/ of psychofarmaca gebruik in heden of verleden. Op verwijzing van huisarts of medisch specialist.

Vrouwen kunnen worden aangemeld bij de gynaecoloog en/of psychiater ten behoeve van consultatie, advies en/of behandeling. Elke twee weken vindt multidisciplinair overleg plaats en worden klachten, problemen en risico’s van de patiënten met complexe problematiek besproken en gezamenlijk beleid bepaald. Doelstellingen zijn om zowel voor de aanstaande moeder als voor haar baby (het risico op) gezondheidsklachten te minimaliseren, zowel wat betreft psychische problematiek als wat betreft lichamelijke gevolgen van de psychische problematiek en/of de daarvoor gebruikte medicatie. Bij een deel van de moeders wordt opname geadviseerd, tijdens de zwangerschap op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) of na de bevalling samen met het kindje op de Moeder-Baby Unit, eveneens van de PAAZ.

Lees voor meer informatie over TOPOP de bijbehorende patiëntenfolder