Verpleegkundigen lopen in de gang

Het Moeder Kind Centrum van ZGT voldoet aan de criteria die de WHO/Unicef stelt aan het bevorderen en slagen van borstvoeding. Hiervoor is het Moeder Kind Centrum ZGT extern beoordeeld. Naar aanleiding van de resultaten heeft de Stichting Zorg voor Borstvoeding aan ZGT het certificaat 'Zorg voor Borstvoeding' toegekend.

Voor onze folders en filmpjes kunt u kijken op deze pagina.

Tien vuistregels

De WHO en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg moeten zorg dragen voor:

 1. Dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Dat moeders hun baby direct na de geboorte bloot met huid-op-huidcontact bij zich krijgen voor minimaal een uur en dat vrouwen worden aangemoedigd de signalen dat de baby klaar is om aan de borst te gaan te benutten en hen daarbij zo nodig hulp aan te bieden.
 5. Dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
 6. Dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
 8. Dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. Dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingsorganisaties.

Vijf standaarden

De criteria zijn door Zorg voor Borstvoeding (t.z.t. Baby Friendly Nederland) aangepast naar de vijf standaarden. ZGT heeft zijn voedingsbeleid hierop aangepast. De vijf standaarden zijn:

 1. Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg
 2. Begeleiding goede start
 3. Informatie en praktijk van voeden
 4. Bijvoeding en voeding voor het oudere kind
 5. Hechting en zeggenschap

Eind 2018 heeft de instelling Baby Friendly Nederland besloten te stoppen met de certificeringsactiviteiten. Dit heeft geen invloed op de werkwijze op de afdeling moeder en kind.

Flesvoeding

Mocht u om bepaalde reden geen borstvoeding geven, is flesvoeding het alternatief. In de folder 'Kunstvoeden en voeden per fles' vindt u informatie over flesvoeding in het ziekenhuis en thuis en daarnaast het voeden op geleide van de baby.