Arts-assistent Sandor Klis promoveert op onderzoek naar de tropische infectieziekte Buruli Ulcer in West-Afrika

  • 8 december 2015

Sandor Klis, arts-assistent SEH bij ZGT, promoveert op dinsdag 8 december 2015 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift: Buruli ulcer in West Africa: Aspects of patient management, ter verkrijging van de graad van doctor. Klis heeft onderzoek gedaan naar Buruli ulcer, een ziekte die door de Wereldgezondheidsorganisatie is opgenomen in de lijst van ‘Neglected Tropical Diseases’. “Mijn promotieonderzoek heeft zich voornamelijk afgespeeld in West-Afrika, en betreft onderzoek wat tot directe verbeteringen in de patiëntenzorg en leefomstandigheden van een kwetsbare bevolkingsgroep kan leiden”, aldus Klis.

BURULI ULCUS

Het Buruli ulcus is een tropische infectieziekte, veroorzaakt door Mycobacterium ulcerans. De ziekte kenmerkt zicht door een in eerste instantie pijnloze huidzweer die traag geneest. Veel patiënten melden zich pas in een laat stadium en hebben hierdoor een grote kans op verlittekening en handicaps. Voorheen bestond de behandeling voornamelijk uit chirurgie gevolgd door langdurige ziekenhuisopname. Het afgelopen decennium is er een behandelschema met antibiotica ontwikkeld, bestaande uit 8 weken dagelijkse rifampicine tabletten en streptomycine injecties. Hoewel deze behandeling succesvol is, is deze langdurig en pijnlijk.

BELANGRIJKSTE RESULTATENONDERZOEK

Met het onderzoek wordt aangetoond dat langdurige behandeling met streptomycine ook tot onherstelbare gehoorschade leidt. Tevens zijn er aanwijzingen dat het mogelijk moet zijn een subgroep van patiënten met kleine wonden korter te behandelen.

Om ervoor te zorgen dat patiënten zich op tijd melden zijn programma’s gericht op vroege opsporing van de ziekte van groot belang. Klis vertelt: “We laten zien dat speciaal opgeleide vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen om patiënten in een vroeg stadium op te sporen. Daarnaast wordt aangetoond dat patiënten die in een vroeg stadium en met kleine zweren komen en die de voorgeschreven behandeling met antibiotica voltooien, doorgaans slechts kleine littekens en een goede kwaliteit van leven hebben. Wondzorg bleek nog sterk voor verbetering vatbaar, onder andere door de toepassing van enkele simpele maatregelen en de introductie van moderne wondverbanden. Met verbeterde wondzorg en straks wellicht alleen nog antibiotische tabletten is Buruli ulcer van een verwaarloosde Tropische infectieziekte, een goed behandelbare aandoening geworden, mits patiënten tijdig opgespoord en goed behandeld worden.”

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

De openbare verdediging van zijn onderzoek vindt plaats op dinsdag 8 december 2015 om 11.00 uur aan de Rijksuniversiteit Groningen.