Indrukwekkende kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in ZGT

  • 5 oktober 2017

Ruim 180 belangstellenden, waaronder medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen en UT wetenschappers, volgden wetenschappelijke voordrachten en workshops tijdens de ZGT Wetenschapsdag op woensdag 4 oktober in ZGT.

De jaarlijkse ZGT Wetenschapsdag biedt medewerkers de mogelijkheid hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren en workshops te volgen gericht op onderzoek. ZGT bevordert hiermee de deskundigheid van zijn professionals met als doel nog betere zorg leveren. Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, kijkt terug op een buitengewoon geslaagde dag: “Het aantal inzendingen voor voordrachten voorafgaand en de opkomst op de dag zelf was groot. De kwaliteit van de presentaties was goed. Er heerste een open sfeer en de aanwezigen deden volop mee aan discussies. De postersessie, met korte pitches van elk van de onderzoekers, waren succesvol.”

 Rechts Mirjam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, met links coassistenten bij de presentaties van hun onderzoeken in ZGT, ziekenhuislocatie Almelo

 Rechts Mirjam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, met links coassistenten bij de presentaties van hun onderzoeken in ZGT, ziekenhuislocatie Almelo.


Verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse zorgpraktijk

Het dagprogramma liet zien dat onderzoek binnen ZGT zich op een aantal thema’s concentreert die passen bij de speerpunten (o.a. technologische innovatie en de zorg voor diabetes) van het ziekenhuis. Miriam Vollenbroek-Hutten: ”Dit is belangrijk om excellent zijn en te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek en dagelijkse zorgpraktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Ook was er aandacht voor het ambacht in de zorg: professionals in een veranderende wereld. Dr. M. van Vuuren, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente, gaf daar een lezing over. Hij behandelde vragen die afkomen op professionals in een moderne organisatie en gaf handreikingen aan hen die in die veranderende wereld een ambachtelijke kwaliteit willen leveren.


Prijzen voor beste onderzoek, voordracht en posterpresentatie

De jaarlijkse ZGT Onderzoeksprijs, de prijs voor beste voordracht en beste posterpresentatie zijn gewonnen door:

  • ZGT Onderzoeksprijs: Merel Lubbers, anios chirurgie, voor haar onderzoek naar de uitkomsten van robot-geassisteerde versus conventionele minimaal invasieve slokdarmresecties. Voor het eerst zijn van een relatief grote groep patiënten de resultaten van deze robot operatie beschreven. Dit relevante onderzoek werd op een heldere wijze gepresenteerd.
  • Beste voordracht: Linda Konijn, aios radiologie, voor haar onderzoek naar de gevolgen van pre-scan voor het ziekenhuis. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over preventieve diagnostiek.
  • Beste posterpresentatie: Femke Schröder, technisch geneeskundige, voor haar onderzoek naar laagveld MRI. Met deze poster liet ze zien dat laagveld MRI een praktisch en stralingsvrij alternatief voor Roentgen stereophotogrammetry lijkt te zijn.

Lees verder over