Onderzoeker Onno Mennes gepromoveerd

  • 14 september 2021

Onderzoeker Onno Mennes promoveerde vrijdag 10 september aan de Universiteit Twente op zijn proefschrift 'Laser speckle contrast imaging for assessing microcirculation in diabetic foot disease'. Onno heeft zijn onderzoek uitgevoerd in ZGT onder begeleiding van Sjef van Baal en Jaap van Netten.

Een ernstige en meest voorkomende complicatie van diabetes zijn diabetische voetulcera. Diabetische voetulcera worden geassocieerd met hoge morbiditeit, mortaliteit en zorgkosten. Een vroege en nauwkeurige diagnose van deze gezondheidstoestand is daarom van groot belang. De huidige niet-invasieve bloeddrukmetingen in de voeten kennen een aantal nadelen. Zo kunnen deze de microcirculatie in de onderste ledenmaten op specifieke locaties niet adequaat meten.

Daarnaast kunnen niet-invasieve meetmethoden worden beïnvloed door factoren als oedemen of infecties. In dit proefschrift werden de mogelijkheden van nieuwe optische beeldvormingstechnieken verkend. Specifiek zijn de mogelijkheden van Laser Speckle Contrast Imaging onderzocht, zowel voor de beoordeling van de microcirculatie in de diabetische voet, als de mate waarin deze techniek toegepast kan worden in de praktijk.

We feliciteren Onno van harte met zijn promotie!