Onderzoeker Wouter aan de Stegge gepromoveerd

  • 22 december 2021

Onderzoeker Wouter aan de Stegge promoveerde dinsdag 21 december aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Het voorspellen en voorkomen van recidive voetwonden bij mensen met Diabetes Mellitus’. Wouter heeft zijn onderzoek uitgevoerd in ZGT en AMC onder begeleiding van Sjef van Baal, Jaap van Netten, Sicco Bus en Frans Nollet.

Mensen met diabetes hebben risico op het krijgen van een voetulcus (voetwond). Een voetulcus heeft een negatieve impact op de mobiliteit en kwaliteit van leven van een individu. Na succesvolle genezing zal ongeveer 40% van de mensen een recidief ulcus ontwikkelen binnen een jaar. Het voorkomen van deze ulcera is uitermate belangrijk. Ook is het belangrijk om juist die mensen te identificeren die het hoogste risico lopen op een dergelijk voetulcus, zodat gepaste en tijdige preventieve zorg geleverd kan worden.

Binnen de preventieve zorg van diabetische voetulcera is het thuis monitoren van voettemperatuur ontwikkeld als ‘telehealth’ toepassing. Er wordt namelijk verondersteld een verhoogde huidtemperatuur voorafgaat aan een voetulcus. Dit als gevolg van de opgebouwde stress onder de voet die ontstaat tijdens het staan en lopen. Een vroege herkenning van een dreigend ulcus door het monitoren van de voettemperatuur stelt mensen in de gelegenheid tijdig hun sta- en loopactiviteit te beperken en daarmee de stress onder de voet te verminderen. Dit om een uiteindelijk de ontwikkeling van een ulcus te voorkomen.

Dit proefschrift beschrijft onder andere de resultaten van de DIATEMP studie. In totaal werden 304 deelnemers met diabetes en een hoog risico op een voetulcus gerandomiseerd naar reguliere zorg of naar reguliere zorg inclusief het dagelijks meten van de huidtemperatuur onder beide voeten. Het belangrijkste resultaat was dat alleen het thuismonitoren van de voettemperatuur niet de incidentie van diabetische voetulcera vermindert. Echter als mensen hun sta- en loopactiviteit verminderen, dan vermindert de incidentie van het aantal voetulcera wel. Naast de resultaten van de DIATEMP studie, bevat het proefschrift ook de ontwikkeling van meerdere predictiemodellen voor het voorspellen van diabetische voetulcera. Deze modellen zouden kunnen helpen bij het identificeren van mensen met diabetes die een hoog risico hebben op een recidief voetulcus en vanwege dit hoge risico zorgvuldiger en frequenter moeten worden gemonitord en intensiever moeten worden behandeld.

We feliciteren Wouter van harte met zijn promotie!