Publicatieprijs Wouter aan de Stegge

  • 19 oktober 2023

Elk kwartaal zet de ZGT Academie een onderzoeker die een wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd in het zonnetje door het uitreiken van een publicatieprijs. Wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd in een overzichtslijst op www.zgt.nl/publicaties.

Onlangs is de publicatieprijs voor kwartaal Q2-2023 uitgereikt aan Wouter aan de Stegge, arts-assistent chirurgie.

Dit is het laatste artikel van het eerder verschenen proefschrift van Wouter, over het voorkomen en voorspellen van voetwonden bij mensen met diabetes. Van 2015 t/m 2019 zijn er 305 deelnemers geïncludeerd in de DIATEMP trial. De helft van alle deelnemers heeft thuis hun voettemperatuur gemeten. Het idee was namelijk dat een voetwond vooraf wordt gegaan door een verhoogde huidtemperatuur (als gevolg van lokale druk/wrijving). De verhoogde temperatuur dient dan als waarschuwingssignaal. Dit laatste artikel waarbij alle temperatuur profielen van mensen met voetwonden zijn bekeken, laat zien dat slechts een deel van de voetwonden vooraf wordt gegaan door een verhoogde voettemperatuur. Dit betekent dat het meten van de voettemperatuur dus niet bij iedereen een waarschuwing geeft. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen voor welke mensen met diabetes het wel zinvol is om hun voettemperatuur te meten ter voorkomen van voetwonden.

Vanuit ZGT in samenwerking met de Universiteit van Twente lopen er nog enkele onderzoeken naar de waarde van temperatuurmetingen ter voorkomen van voetwonden, maar ook hoe deze temperatuurmetingen het beste gedaan kunnen worden.

Hier ga je naar de publicatie.