Wetenschap groeit en bloeit op de ZGT Wetenschapsdag

  • 6 oktober 2022

Woensdag 5 oktober stond binnen ZGT in het teken van wetenschap en innovatie tijdens de 12e editie van de ZGT Wetenschapsdag. Ruim 160 geïnteresseerden van onder andere ZGT, Universiteit Twente en OCON, bezochten de innovatiemarkt of sloten aan bij een presentatie over uiteenlopende onderwerpen. Belangrijke thema’s deze dag waren: patient empowerment, slimme en snelle diagnostiek, predictieve zorg, zorgoptimalisatie, en evidence based practice.

Wetenschap van groot belang voor zorg

De dag startte met een innovatiemarkt waar bezoekers verschillende innovaties voor de zorg konden uitproberen. Bezoekers konden bijvoorbeeld kennismaken met robots Tessa, iPal en Maatje, VR-toepassingen proberen en een serious game spelen. De officiële start van deze inspirerende dag werd gedaan door dagvoorzitter dr. ir. Michaël Lansbergen PDEng (klinisch fysicus-manager/decaan). Hij benoemde het grote belang voor de zorg om aandacht te besteden aan wetenschap om hiermee de zorg te blijven verbeteren. Hij roemde de onderzoekers binnen ZGT voor het laten groeien van onderzoek in ZGT, wat zichtbaar wordt in het steeds verder groeiend aantal wetenschappelijke publicaties.

Het recht om briljant te mislukken

Keynote spreker prof. Dr. Paul Iske van het Instituut voor briljante mislukkingen nam de aanwezigen mee in de wereld van proberen en mislukken. Hij leerde de aanwezigen dat mislukken geen schande is als je onderzoek doet. Sterker nog: het draagt bij aan het uiteindelijke succes. Een oproep om met ideeën te blijven komen en niet op te geven. Michaël Lansbergen sloot zich hierbij aan en moedigt medewerkers aan om te blijven proberen, zodat we ZGT nog beter kunnen maken.
Ook Hilde Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur van ZGT, benadrukte dat als we mislukkingen niet delen, er veel kennis verloren gaat. Maar zei ook dat ditzelfde geldt voor alle successen: die moeten we met elkaar vieren. Een mooie brug naar de prijsuitreiking van deze dag.

Prijswinnaars

De ZGT onderzoeksprijs ging naar Marieke van Nieuwland (promovenda) voor haar onderzoek over de vergelijking van verschillende methoden om reuscelarteriitis te ontdekken. De prijs voor beste wetenschappelijke voordracht ging naar Maureen Tissink (arts-assistent). Zij onderzoekt of het toevoegen van een ring bij een bariatrische ingreep (maagverkleining) zorgt voor meer gewichtsverlies na de operatie. Tot slot ging de prijs voor meest innovatieve en originele presentatie naar Femke Kleijsen (junior-onderzoeker) voor haar onderzoek naar de veerkracht van patiënten met een heupfractuur.


Van links naar rechts: Femke Kleijsen, Marieke van Nieuwland en Maureen Tissink

Dijstelbloem sloot de dag af: “Dit was wederom een mooie dag om wetenschap en innovatie in de spotlight te zetten. We doen zoveel goede dingen en brengen dit in huis en ook daarbuiten tot uitdrukking. We hebben onze kennis als ZGT verrijkt en de wereld rijker gemaakt.”

Op de jaarlijkse ZGT Wetenschapsdag presenteren medewerkers van ZGT hun onderzoeksresultaten. De ZGT Wetenschapsdag is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wetenschappelijk onderzoek in ZGT. Daarmee bevordert ZGT de deskundigheid van zijn professionals met als doel nog betere zorg te leveren voor haar patiënten.

Meer informatie over onderzoek in ZGT vindt u op: www.zgt.nl/wetenschap