Zesde ZGT Wetenschapsdag groot succes

  • 17 oktober 2016

Ruim 185 belangstellenden, onder wie medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen, als ook UT wetenschappers volgden woensdag 12 oktober 2016 de wetenschappelijke voordrachten en namen deel aan workshops tijdens de ZGT Wetenschapsdag in de ziekenhuislocatie Almelo van ZGT.

 

De ZGT Wetenschapsdag was dit jaar extra feestelijk door de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de ZGT academie. Deze opening werd gedaan door Mr. Victor van de Chijs, voorzitter College van bestuur van de Universiteit Twente. Tijdens deze opening werd het belang van ZGT voor het Health Programma op de UT extra benadrukt.

 

Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, kijkt terug op een buitengewoon geslaagde dag: “Het aantal inzendingen voor voordrachten voorafgaand en de opkomst op de dag zelf was groter dan ooit. De kwaliteit van de presentaties was goed. Er heerste een open sfeer en de aanwezigen deden volop mee aan discussies. De poster sessie was met korte pitches van elk van de onderzoekers een groot succes. Het enthousiasme van de aanwezigen bevestigt dat het doen van onderzoek onlosmakelijk verbonden is met de klinische praktijk.” 

Ieder jaar worden er prijzen uitgereikt tijdens de ZGT Wetenschapsdag. Dit jaar zijn de volgende prijzen uitgereikt:

  • De ZGT Onderzoeksprijs is gewonnen door Wieke Nijmeijer, ANIOS heelkunde, voor haar onderzoek naar het voorspellen van vroegtijdig overlijden na een heupfractuur bij kwetsbare ouderen. Ze heeft in deze studie de Almelo Hip Fracture Score ontwikkeld. Haar heldere presentatie over dit goed opgezette onderzoek stipt een belangrijke patiëntengroep binnen ZGT aan: de kwetsbare oudere patiënt.

  • De prijs voor de beste voordracht werd gewonnen door Hanne de Vries, AIOS interne geneeskunde, voor haar onderzoek SUBLIEM. In deze studie is het effect en de kosteneffectiviteit van een zelfmanagement programma door E-health voor een natriumbeperkt dieet in patiënten met chronische nierfunctiestoornissen onderzocht. Een mooie toepassing van een technologische innovatie waarbij samengewerkt wordt met verschillende Nederlandse ziekenhuizen.

  • De prijs voor de beste posterpresentatie ging naar Christina Gant, arts-onderzoeker interne geneeskunde, voor haar onderzoek naar de relatie tussen plasma barium en strontium en het optreden van nefropathie in patiënten met diabetes mellitus type 2. Met deze poster benadrukte ze het belang van grootschalig cohort onderzoek om inzicht te krijgen in de impact van ziekten op de patiënt.

  • De prijs voor de beste vraag werd gewonnen door Dennis Boumans, reumatoloog. Hij stelde een vraag waarbij de verbinding tussen kliniek en onderzoek gezocht werd.

 

Mw. prof. dr. Miriam Vollenbroek, wetenschapscoördinator ZGT Academie, sloot de zesde ZGT Wetenschapsdag af met een lezing over ‘zorg op afstand’. Zij gaf daarmee een kijkje in de mogelijkheden van technologie voor onze zorg nu maar ook voor die in de toekomst.

De ZGT Wetenschapsdag was dit jaar extra feestelijk door de officiële opening van de nieuwe huisvesting van de ZGT academie.