Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschapsbeleid binnen ZGT is gebaseerd op maatschappelijke trends en de toekomstvisie van het ziekenhuis. Het is hierbij de uitdaging om patiënten de beste zorg te geven, voor een beheersbare prijs. De uitdagingen waar we voor staan hebben te maken met het feit dat onze burgers ouder worden, maar (nog) niet gezonder oud. Dit is een groeiende groep mensen die zorg behoeft, terwijl de capaciteit en financiering hiervan onder druk staan. ZGT voorziet de trend dat patiënten meer in de dagelijkse omgeving blijven, daar zorg ontvangen en daar zelf een grotere rol in spelen. Zij gaan naar het ziekenhuis voor gespecialiseerde diagnostiek en worden opgenomen in het ziekenhuis als dit echt niet anders kan. Door wetenschappelijk onderzoek wil ZGT voorop blijven lopen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methoden en technieken (van en voor zorg), die bij bovenstaande ontwikkelingen aansluiten. 

Excellentie door focus

ZGT streeft naar excellentie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en kiest daarom voor een beperkt aantal wetenschappelijke thema’s waarop actief onderzoek gedaan wordt. Hieronder leest u meer over de thema's en bijbehorende wetenschappelijke onderzoeken van de verschillende medische disciplines.