Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

ZGT is één van de 19 ziekenhuizen in Nederland en het enige in Overijssel dat zich heeft gespecialiseerd in Bariatrische Chirurgie. Bariatrische chirurgie, of chirurgie voor obesitas is verreweg de meest effectieve behandeling voor morbide obesitas en het metabool syndroom. Ook is het een behandeling die de laatste 10-15 jaar pas echt in opkomst is, waardoor er nog volop onderzoeksvragen over de werking, de (lange termijn) effecten en de kans op terugval zijn.

Onderzoeksfocus

Na de bariatrische operatie ontvangen patiënten coaching voor de bijbehorende leefstijl aanpassingen en worden ze regelmatig opgeroepen voor follow-up. Het blijkt dat desondanks een deel van de patiënten toch weer aankomt en/of de controles niet nakomt. Op dit gebied werkt ZGT aan innovatieve technologische toepassingen om patiënten beter op afstand te begeleiden en eventuele problemen eerder te signaleren.

Een tweede focus is de farmacotherapie bij de geopereerde bariatrische patiënt. Het maag-darm kanaal wordt door de operatie essentieel veranderd waardoor sommige medicatie minder goed of minder voorspelbaar wordt opgenomen in het lichaam.  Door meer kennis op te doen over hoe geneesmiddelen zich gedragen na een bariatrische ingreep kunnen we gericht adequate aanpassingen doen in het medicatieprofiel, zodat patiënten zo optimaal mogelijk worden behandeld na een bariatrische ingreep

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Promotieonderzoeken

Drs. E. Kuipers, arts-assistent heelkunde: Bariatric surgery: A focus on predictors for outcome and the influence of behavior and lifestyle on outcomes
Drs. M.A. Damhof, Ziekenhuisapotheker: Optimizing pharmacotherapy after bariatric surgery

Reguliere bijeenkomsten

Wetenschapsbespreking. Elke twee weken met standaard afvaardiging uit verschillende disciplines.