Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

De cardiologen en hun medewerkers van ZGT zijn actief in wetenschappelijk onderzoek bij acute- en chronische hartpatiënten. Hetzelfde geldt voor patiënten met een verhoogd risico op vroegtijdige hartziekten.

Als onderzoekscentrum neemt het professionele team deel aan (internationale) onderzoeken naar nieuwe medicijnen voor hart- en vaatziekten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Acuut hartinfarct
 • Hartfalen
 • Hartritmestoornissen
 • Vetstofwisselingsstoornissen
 • Diabetes mellitus

In samenwerking met andere centra en Universiteit Twente wordt deelgenomen aan onderzoeken gericht op nieuwe behandelstrategieën voor veel voorkomende hartziekten. Denk hierbij aan percutane coronaire interventies (dotteren met stents), boezemfibrilleren, hartfalen en pacemakertherapie.

Onderzoeksfocus

Vanuit de ZGT-teams zijn eigen onderzoeksprojecten van belang voor de zorg van grote patiëntengroepen, nu en in de toekomst. Dit zijn:

Hartfalen

Onderzoeksprojecten rondom hartfalen betreffen:

 • Telemonitoring en -begeleiding van patiënten met chronisch hartfalen
 • Zelfmanagement
 • Biologische merkstoffen
 • E-health
 • Revalidatie na een hartoperatie
 • Behandeling bij kwetsbare ouderen
 • Risicovolle combinaties van medicijnen
 • Experimenteel onderzoek naar veelbelovende, slimme materialen die door elektrische stimulatie de hartfunctie kunnen verbeteren. Dit onderzoek wordt in samenwerking met Universiteit Twente verricht.

Poliklinische zorgtrajecten

Dit onderzoek wordt verricht bij patiëntengroepen met de volgende klachten:

 • Pijn op de borst
 • Hartritme- of geleidingsstoornissen
 • Kortademigheid/hartfalen

Onderzoek wordt gedaan naar patiënttevredenheid, effectiviteit en doelmatigheid van testen en risico-scores en uitkomsten op patiëntniveau en voorspellende factoren.

Pulmonale hypertensie (verhoogde longvaatdruk)

In samenwerking met andere specialismen van ZGT en het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam wordt voor dit specifieke ziektebeeld onderzoek verricht naar de beste diagnostiek en therapie. Daarnaast is aandacht voor preventie.

Cardio-oncologie

Chemo- en stralingstherapie bij kankerpatiënten beschadigen hart- en bloedvaten. Het is belangrijk om patiënten die hierop een hoog risico hebben te identificeren. Zij hebben aangepaste medische therapie en preventieve maatregelen nodig. In ZGT wordt onderzoek verricht naar verbeterde risico-inschatting en schadelijke langetermijneffecten van borstkankertherapie op hart- en bloedvaten. 

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande (zorg)professionals zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, binnen cardiologie:

Cardiologen

Overige professionals

 

Promotieonderzoeken