Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

ZGT heeft sinds 2009 een regiofunctie voor slokdarm- en maagkankerchirurgie, ingebed in de ZGT slokdarm-maagkliniek. Mede door de regiofunctie is innovatie en onderzoek binnen de slokdarm- en maagkanker vanzelfsprekend. Doel van de slokdarm-maagkliniek is optimalisatie van het multidisciplinaire en perioperatieve behandelproces bij slokdarm- en maagkanker. 

Onderzoeksfocus

Binnen de ZGT slokdarm-maagkliniek wordt onderzoek gedaan waarbij de primaire doelgroep patiënten zijn die vanwege slokdarm- en maagkanker geopereerd worden. Er staan diverse onderzoeksthema's centraal:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van innovatieve operatietechnieken (kijkoperatie en robot).
  • Onderzoek naar implementatie van een supraregionaal slokdarm-maag netwerk (zorgpaden).
  • Verkenning van mogelijkheden om gedurende de (na)behandeling remote monitoring en neural networking toe te passen.

Bovenstaande thema's sluiten aan bij wetenschappelijke speerpunten en thema’s van ZGT: oncologie en predictieve zorg. De onderzoekslijn van de slokdarm-maagkliniek is een samenwerkingsverband tussen de ZGT slokdarm-maag kliniek, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Universitair Medisch Centrum Nijmegen en Universiteit Twente.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Promotieonderzoeken

  • Mw. M. van Rossum, onderzoeker: Continue vitale functie monitoring voor vroege herkenning van complicaties na slokdarmchirurgie
  • Mw. J. van Middelkoop-van Hoeve, onderzoeker: Effects of oncological care pathways from the professional’s and patient’s perspective
  • Mw. M. Lubbers, arts-onderzoeker: Minimally invasive esophagectomy: Innovations and management of complications
  • D.J. Crull, arts-onderzoeker: Early and safe discharge after esophagectomy by individual risk modelling

Reguliere bijeenkomsten

  • Elke zes weken wetenschapsbespreking slokdarm-maagchirurgie