Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek borstkanker

De Borstkliniek Oost-Nederland is gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker en alles wat daarbij komt kijken. Jaarlijks worden ruim 2.000 patiënten met een borstafwijking onderzocht, waarbij zo’n 400 patiënten de diagnose borstkanker krijgen.

Onderzoeksfocus

Wetenschappelijk onderzoek dat vanuit de Borstkliniek wordt opgezet, focust zich op het voorkomen van vroege en late bijwerkingen in het behandeltraject. De meerderheid van de patiënten met borstkanker ervaart één of meer korte en lange termijn bijwerkingen. Dit heeft niet alleen invloed op het behandeltraject, maar ook op het sociaal functioneren en het terugkeren naar werk. De wetenschappelijke studies zijn erop gericht om meer inzicht te krijgen in manieren om borstkankerpatiënten kennis en vaardigheden te geven en hen te motiveren zoveel mogelijk hun eigen gezondheid te managen. Om zo het eigen functioneren en de gezondheidsstatus te verbeteren of op peil te houden en de kans op bijwerkingen als gevolg van de behandeling te verminderen (zogenaamde patientempowerment).

Een voorbeeld van een nieuwe interventie die de Borstkliniek heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze onderzoekspartners van de Universiteit Twente (UT) is de IVY (ImplicitVitalitY ) app, een Cognitive Bias Modification (CBM) eHealth app. Deze wordt nu binnen ZGT getest als prototype bij borstkanker patiënten in een curatief traject. Met de IVY app wordt vroeg in het behandeltraject op een eenvoudige, laagdrempelige en non-invasieve manier de cognitieve vertekening richting vermoeidheid effectief tegengegaan en kwaliteit van leven en vitaliteit behouden.
Pinktrainer is een eHealth behandel- en researchplatform voor het ondersteunen van curatieve borstkankerzorg en het verlenen van revalidatietherapie door middel van het inzetten en monitoren van gepersonaliseerde beweeginterventies en voedingsrichtlijnen. Pinktrainer won in 2019 de publieks Zorginnovatie prijs. Binnen ZGT wordt momenteel een feasibility study gedaan met Pinktrainer.
In samenwerking met de UT wordt tevens onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van het behandeltraject binnen onze eigen borstkankerpatiëntenpopulatie, in samenwerking met de afdeling radiotherapie, cardiologie en longgeneeskunde.

Vanuit de afdeling plastische chirurgie wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van complicaties bij borstreconstructie en de ontwikkeling van meetmethoden om kwaliteit van borstreconstructie te meten. Ook doen wij onderzoek naar kosten van oncoplastische reconstructies, waarbij deze vergeleken worden met borstbesparende ingrepen zonder oncoplastische correctie en reconstructie met tissue expander en prothese na een borstamputatie. Ten slotte is de vakgroep plastische chirurgie erg betrokken, nationaal en internationaal, bij diverse projecten rondom veiligheid van borstprothesen en registratie van borstprothesen.  

Verder neemt de Borstkliniek deel aan meerdere nationale en internationale klinisch wetenschappelijke (multicentre) studies. Klik hier voor meer informatie over klinisch wetenschappelijk onderzoek bij Borstkliniek Oost-Nederland.  Specialisten binnen de Borstkliniek zijn ook landelijk actief binnen de wetenschappelijke tumorwerkgroepen.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek