Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Als eerste Nederlandse ziekenhuis is ZGT in 2008 gestart met een Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT). In het CvGT wordt geïntegreerde orthogeriatrische zorg geleverd aan kwetsbare ouderen met een fractuur. Het doel van dit centrum is optimalisatie van het multidisciplinaire behandelproces. Dit proces wordt ondersteund door zorgpaden en leidt tot minder complicaties en een vroeg functioneel herstel.

Onderzoeksfocus

In het CvGT wordt onderzoek gedaan waarbij de primaire doelgroep kwetsbare ouderen met een fractuur is. Er staan diverse onderzoeksthema's centraal:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van geïntegreerde orthogeriatrische behandeling  bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur.
  • Doelmatigheid van het (transmurale) behandelmodel, in samenwerking met diverse ketenpartners.
  • Verkenning van mogelijkheden om gedurende de (na)behandeling e-health en remote monitoring toe te passen.

 

Bovenstaande thema's sluiten aan bij wetenschappelijke speerpunten van ZGT: kwetsbare ouderen en predictieve zorg. De onderzoekslijn van het CvGT is een samenwerkingsverband tussen de traumachirurgie ZGT, Universiteit Twente en verpleegorganisaties TriviumMeulenbeltZorg, Carintreggeland en ZorgAccent.

 

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande (zorg)professionals zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, binnen traumatologie:

Promotieonderzoeken

Recent verschenen proefschriften in samenwerking met ZGT

Reguliere bijeenkomsten

  • Elke zes weken wetenschapsbespreking traumatologie.
  • Elke maand overleg met ketenpartners en onderzoekers, in kader van het Up and Go traject na een heupfractuur.