Wetenschap

Wetenschapsfonds 2017

Wetenschapsfonds ZGT beloont drie onderzoeken met voucher

Drie ingediende onderzoeksvoorstellen zijn door ZGT beloond met een wetenschapsvoucher. Samen met landelijke- en/of regionale onderzoeksinstellingen wordt zo actief bijgedragen aan betere patiëntenzorg.

Winnaars Wetenschapsfonds 2017

Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, is gebruik gemaakt van het ZGT Wetenschapsfonds. Ingediende projectvoorstellen worden door een onafhankelijke Wetenschapscommissie gescoord op onder andere klinische relevantie en innovatie.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking hebben de volgende onderzoeksvoorstellen een voucher ontvangen:

  • Predictie van glucosevariabiliteit bij diabetes type 2 patiënten door continue monitoring. Uitvoering via Diabetes and Lifestyle Cohort Twente (samenwerking tussen UMCG, Universiteit Twente en ZGT).
  • Betere terugkeer van sporters na kruisbandreconstructie. Uitvoering via Roessingh, Universiteit Twente en OCON.
  • Integrale en door technologie ondersteunde behandeling voor kwetsbare oudere met heupfractuur. Samenwerking tussen ZGT, omliggende VVT instellingen en UT.