Verpleegkundigen lopen in de gang
Zorg voor morgen

Zorg voor morgen

'Zorg voor morgen' - Programma waardegedreven zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen

De Nederlandse zorg is goed, maar staat de komende jaren voor een aantal inhoudelijke en financiële uitdagingen. Meer ruimte voor eigen regie en meer zorg op maat, als het kan dichtbij de patiënt, verder weg als het moet, als het nodig is over de schotten heen en in netwerken. Dat alles gaan we doen omdat daarmee de kwaliteit van zorg verbetert, maar ook om te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.

Zorg voor morgen: waardegedreven zorg in Twente

Ook voor de inwoners van Twente willen we de juiste zorg op de juiste plaats organiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft ZGT het initiatief genomen om ondersteund door de huisartsen, de VVT en Menzis met elkaar het programma waardegedreven zorg op te zetten. Vanuit dit programma gaan we initiatieven ontwikkelen om de zorg steeds beter te organiseren. Deels door initiatieven als programma op te pakken, maar veel meer nog door de betrokken organisaties te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan.

Waardegedreven zorg en ZGT

ZGT vindt het belang van waardegedreven zorg zo groot dat zij daarover met Menzis, de grootste verzekeraar in de regio, aparte afspraken heeft gemaakt. In die afspraken committeren Menzis en ZGT zich aan het programma. Want samen zorgen wij voor morgen!