Hergebruik gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19

COVID-19 wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Het is een infectie waarover we nog niet veel weten. Wetenschappelijk onderzoek is in dit stadium heel belangrijk.
Met wetenschappelijk onderzoek zoeken we aanknopingspunten om het virus beter onder controle te krijgen. Vragen die we willen beantwoorden zijn onder meer welke behandeling de voorkeur heeft, of we kunnen voorspellen aan de hand van bepaalde factoren bij wie de kans op overlijden groot en bij wie klein is. Om onderzoek te kunnen doen naar COVID-19 hebben we gegevens nodig van patiënten. Ook uw gegevens kunnen bijdragen aan het onderzoek naar COVID-19.

Welke gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Tijdens de behandeling legt ZGT medische gegevens vast. Deze informatie kan ZGT gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19. Een onderzoeker gebruikt hiervoor informatie uit uw medisch dossier. Voorbeelden van gegevens die verzameld kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn leeftijd, klachten, aanwezigheid van andere ziektes, opnameduur en beademingsduur. Maar ook andere medische gegevens die belangrijk zijn in het onderzoek naar COVID-19 kunnen verzameld worden uit uw dossier. 

Bezwaar of geen bezwaar tegen het hergebruik gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?

Wij vragen u na te denken over de vraag: heeft u wel of geen bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19.

Wij gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19.

 • Staat u dit toe? Dan hoeft u niets te doen.
 • Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt op verschillende manieren uw bezwaar aan ons laten weten: via MijnZGT, via email of telefonisch. Onder aan deze pagina worden de verschillende manieren om bezwaar te maken uitgelegd.
  U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt.

 

Wat zijn de gevolgen van wel of niet bezwaar maken?

 • >

  Stel, u maakt bezwaar. Wat zijn de gevolgen voor u?

  Als u bezwaar maakt, mag ZGT uw gegevens of lichaamsmateriaal niet gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Bezwaar maken heeft geen gevolgen voor uw behandeling. U krijgt precies dezelfde zorg van uw arts, of u nu wel of geen bezwaar maakt. 

 • >

  Stel, u maakt geen bezwaar. Wat zijn de gevolgen voor u?

  Als u geen bezwaar maakt, kunnen uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. U krijgt in principe geen informatie over de resultaten van het onderzoek. Alleen als de specialist vindt dat de resultaten belangrijk zijn voor u of voor uw behandeling dan zal de specialist u hierover informeren.

 • >

  Hoe wordt uw privacy beschermd?

  De gegevens die in dit kader worden verzameld, zullen worden verwerkt met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om uw privacy te beschermen worden uw gegevens en lichaamsmateriaal voorzien van een code, zodat deze gegevens en lichaamsmateriaal niet tot uw persoon zijn te herleiden. Uw naam en andere niet relevante gegevens worden weggelaten. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden.

  Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw privacy en de noodzakelijke maatregelen treffen om uw gegevens en lichaamsmateriaal zo goed mogelijk te beschermen. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de pagina van ZGT of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (gegevensbescherming@zgt.nl).

 • >

  Er zijn geen voordelen of nadelen voor u

  Het wetenschappelijk onderzoek leidt tot betere behandelingen in de toekomst. Het heeft geen invloed op uw huidige behandeling. U krijgt geen vergoeding als uw gegevens worden gebruikt. 

Bezwaar maken

U kunt op de volgende manier bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19:

 • Op MijnZGT kunt u direct uw bezwaar doorgeven. Ga naar ‘Vragenlijsten’ en vul de vragenlijst patiëntconsent wetenschappelijk onderzoek COVID-19 in.
 • Email: stuur een email met uw bezwaar, uw naam en geboortedatum naar wetenschapsbureau@zgt.nl. Het bezwaar zal binnen vijf werkdagen verwerkt worden in uw dossier.
 • Telefonisch: op werkdagen van 9.00-17.00 uur kunt u uw bezwaar telefonisch doorgeven aan het wetenschapsbureau: 088 708 43 73. Het bezwaar zal binnen vijf werkdagen verwerkt worden in uw dossier.

  Het wetenschapsbureau zal er voor zorgen dat uw bezwaar wordt vastgelegd in uw dossier.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Stel dan uw vragen aan het wetenschapsbureau van ZGT: wetenschapsbureau@zgt.nl.