Keuze vastleggen voor het delen van uw medische gegevens

Om u de best mogelijke zorg te kunnen geven, is een snelle beschikbaarheid van medische gegevens belangrijk. Ziekenhuizen mogen deze gegevens alleen beschikbaar stellen aan elkaar of aan betrokken specialisten als u hiervoor toestemming heeft gegeven. ZGT deelt op dit moment alleen beelden met MST en verifieert medicatie bij de openbare apotheken. Dit kan alleen met uw toestemming. Registreren van uw toestemming of bezwaar kan bij verschillende poliklinieken binnen ZGT. Dit zijn de poliklinieken:

  • cardiologie
  • chirurgie
  • interne geneeskunde
  • longgeneeskunde
  • mdl
  • radiologie
  • urologie
  • SEH.

Daarnaast vragen wij ook uw toestemming/bezwaar bij de preoperatieve screening en de poliklinische apotheek.  

Keuze vastleggen

Vastleggen van een keuze om wel of juist geen gegevens te delen maakt duidelijk wat uw wens is. Er kunnen alleen beelden worden uitgewisseld met zorgaanbieders wanneer u hiervoor toestemming heeft vastgelegd en een behandelrelatie met de zorgaanbieder hebt. Indien uw keuze is geregistreerd wordt u er niet meer naar gevraagd bij uw volgende bezoek aan ZGT.

Uitwisselen van gegevens

Uitwisseling van gegevens wordt ondersteund binnen ZorgNetOost. ZorgNetOost is een programma waarbinnen zorgaanbieders in de regio samenwerken aan elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties.

Korte terugblik

In juli 2013 ondertekenden MST en ZGT het Convenant uitwisseling patiëntgegevens, waarmee beide aandeelhouders van IZIT willen voldoen aan de wet- en regelgeving. De uitvoering van dit convenant is in maart 2015 gestart met het registreren van de keuze van de patiënt voor het uitwisselen van gegevens. Vanaf 2 maart 2015 is het vastleggen van de keuze voor het wel delen of het niet delen van medische gegevens in ZGT mogelijk.

Meer informatie of zelf uw toestemming online regelen

Vooraf uw bezoek aan ZGT kan ook de toestemming of bezwaar online geregeld worden. Dit kunt u online doen via de website www.zorgnetoost.nl. Wanneer u hier uw keuze vastlegt zult u de vraag niet nogmaals in het ziekenhuis krijgen.

Op de website www.zorgnetoost.nl kunt u ook aanvullende informatie krijgen en antwoorden op uw eventuele vragen vinden.