Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd.

ZGT publiceert maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze wachttijden zijn vermeld in kalenderdagen. We hanteren een onderverdeling in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. De kortste wachttijd in ZGT wordt weergegeven, dit betekent dat dit op locatie Almelo of Hengelo kan zijn.

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT terecht kunt. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Het kan voorkomen dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen. Het is echter een indicatie en het kan zijn dat de werkelijke wachttijd iets afwijkt van wat hier getoond wordt. De exacte datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel niet altijd duidelijk wanneer u als patiënt terecht kunt voor een behandeling. Voor spoedzorg en zorg die echt niet kan wachten, kunt u altijd bij ons terecht. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen wij contact op met u.

Onderstaand wachttijdenoverzicht betreft de actuele wachttijden per 7 juli 2021. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist of voorkeur voor een bepaalde locatie, kan de wachttijd langer zijn.

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  100

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   14

  Fast-track pijn op de borst

   35

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   21

  Hartfalen

   11

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   7

  Gastro-enterologie

   7

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   7

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   7

  Diabetische voetenpoli

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   28

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

   58

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   42

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   21

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   38

  Nefrologie

   28

  Hypertensie

   51

  Obesitascentrum

   17

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   78

  KNO

   

  Regulier consult KNO

  5

  Consult KNO arts met audiometrie

  22

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   35

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  21

  Geheugenpoli

  84

  Valpoli

  74

  Longziekten

   

  Regulier consult

   100

  Oncologie

   5

  Neurologie

   

  Regulier consult

   44

  Carpale Tunnel Syndroom

   17

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   16

  Hoofdpijnpoli

   49

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   85

  Consult optometrist

   18

  Consult orthoptist

   18

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   29

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   10

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   90

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   90

  Kinderrevalidatie

   61

  Urologie

   

  Regulier consult

   38

  Bekkenbodemcentrum

   21

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  4

  onderste ledematen

  2

  Wervelkolom

   8

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

   4

  CT onderste ledematen

  11

  CT wervelkolom

  11

  CT hoofd / hals

  2

  Echo onderzoek

  10

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

   23

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

   21

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  6 weken

  PET-CT scan

  1,5 week

  Botscan (Nucleaire)

  2,5 weken

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

  Behandeling

  Wachttijd in dagen

  Aneurysma (chirurgie, interventieradiologie)

  27

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

  23

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

  Variabel

  Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

  52

  Totale blaasverwijdering (urologie)

  12

  Operatieve verwijdering borstkanker (chirurgie)

  19

  Borstverkleining (plastische chirurgie)

  Variabel

  Carotispathologie (chirurgie, thoraxchirurgie)

  Variabel

  Carpaal tunnel syndroom (chirurgie, plastische chirurgie)

  16

  Carpaal tunnel syndroom (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

   -

  Initiële staaroperatie (oogchirurgie)

  152

  Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (chirurgie)

  14

  Dupuytren (plastische chirurgie)

  Variabel

  Galblaasverwijdering (chirurgie)

  35

  Totale heupvervanging (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  41

  Kijkoperatie knie (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Totale knie vervanging (orthopedie) 

  Zie ocon.nl

  Hernia (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Liesbreuk (chirurgie)

  53

  Slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (chirurgie)

  Variabel

  Maagkanker (chirurgie)

  Variabel

  Meniscus en/of kniebanden  (chirurgie)

  Zie ocon.nl

  Meniscus en/of kniebanden

  Zie ocon.nl

  Afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorchirurgie)

  Variabel

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

  21

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

  30

  Vaatchirurgische behandeling (chirurgie)

  20

  Sterilisatie vrouw 

  30

  Sterilisatie man 40

  Stressincontinentie (gynaecologie) 

  Variabel

  Stressincontinentie (urologie) 

  Variabel

  Behandeling spataderen

  24