Meest gestelde vragen MijnZGT

Op deze pagina hebben wij de meest gestelde vragen over MijnZGT voor u verzameld.

Kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer wijzigen. Klik in het linkermenu op mijn gegevens. Kies vervolgens de knop aan de rechterkant onder e-mail wijzigen' of de knop mobiel telefoonnummer 'wijzigen'. Overige gegevens kunt u wijzigingen door een e-mail te sturen naar: mijnzgt@zgt.nl. U kunt ook tijdens uw eerstvolgende bezoek aan ZGT bij de receptie hoofdingang uw gegevens laten aanpassen.

Is het patiëntenportaal wel veilig?

Ja, MijnZGT is veilig. Het maakt gebruik van een beveiligde verbinding. ZGT is in bezit van het PKIoverheid-certificaat. We adviseren u om uw DigiD code niet aan vreemden te vertellen. Mocht er, om welke reden dan ook, om uw DigiD code worden gevraagd: houd deze altijd privé.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt ZGT medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van ZGT hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken de gegevens in lijn met de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier voor onze folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring (PDF). 

Hoe kan ik een afspraak maken op MijnZGT?

In het linkermenu klikt u op ´Afspraak maken´. Bij het maken van de afspraak kunt u kiezen voor een bepaalde locatie. De afspraakmogelijkheden met locatie staan vermeld.  Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u onder ‘Afsprakenoverzicht’ uw afspraken wijzigen of annuleren.

Kan ik een afspraak maken voor vandaag?

Nee, dat kan helaas niet. Mocht het om een spoedafspraak gaan, dan neemt u contact op met uw huisarts. Deze zal in overleg met u zo nodig een afspraak voor u maken in het ziekenhuis.

Krijg ik een bevestiging van de gemaakte afspraak?

U kunt bij het definitief maken van uw afspraak, aangeven of u een bevestiging per e-mail wilt ontvangen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om uw afspraak te printen. U kunt in het ‘Afsprakenoverzicht’ uw geplande afspraken terugvinden en deze printen.

Wat gebeurt er als ZGT uw afspraak wijzigt of annuleert?

Als uw afspraak vanuit ZGT wordt gewijzigd of geannuleerd, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Ik wil weer terug naar de website van ZGT. Hoe doe ik dat?

Boven in het scherm ziet u ZGT.nl staan. Wanneer u hier op klikt komt u weer op de website.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over MijnZGT?

U kunt uw vraag per mail stellen aan mijnzgt@zgt.nl. Neem op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch contact op met ZGT, telefoonnummer 088 708 57 77.