Tips en vragen

Vragen over MijnZGT

Heeft u vragen over MijnZGT? Bekijk dan eerst de tips en meest gestelde vragen onderaan deze pagina. Mocht het antwoord hier niet tussen staan, dan kunt u uw vraag mailen naar mijnzgt@zgt.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar 088 708 57 77 of ons informatiepunt MijnZGT in onze centrale hal op onze locaties bezoeken.

Vragen over DigiD

Veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD staan op www.digid.nl. U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur ook bellen naar 088 123 65 55.

Tips & meest gestelde vragen

 • Tips

  Gesprek met de dokter voorbereiden

  Hebt u binnenkort een belangrijke afspraak met uw medisch specialist? Kijk dan eerst op MijnZGT of uw persoonsgegevens nog kloppen en wat er in uw dossier staat. Om uw gesprek voor te bereiden, vindt u op 3goedevragen.nl nog meer tips.

  Denk om uw veiligheid

  ZGT doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen. Uw gegevens staan op een beveiligde omgeving waar alleen u met uw persoonlijke DigiD op kunt inloggen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens te beschermen. Enkele tips:

  • Log uit als u klaar bent op MijnZGT.
  • Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek buiten uw computer.
  • Deel uw inlognaam en wachtwoord niet met anderen.

  Loop eens binnen bij het Informatiepunt MijnZGT

  In de centrale hal in Almelo en Hengelo is het Informatiepunt MijnZGT tijdens kantooruren geopend. Hier kunt u binnenlopen met al uw niet-medische vragen over MijnZGT en we helpen u graag bij het inloggen. Er zijn werkplekken waar u zelf, eventueel met begeleiding, kunt inloggen op MijnZGT. Als u geen DigiD hebt, maar toch graag wilt inloggen, kunnen we hier zelfs een tijdelijke account voor u maken. U moet dan wel even een geldig identificatiebewijs meenemen.

   

 • Vragen over uw afspraak in MijnZGT

  Hoe kan ik een afspraak maken op MijnZGT?

  In het linkermenu klikt u op ´Afspraak maken´. Bij het maken van de afspraak kunt u kiezen voor een bepaalde locatie. De afspraakmogelijkheden met locatie staan vermeld.  Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u onder ‘Afsprakenoverzicht’ uw afspraken wijzigen of annuleren.

  Kan ik een afspraak maken voor vandaag?

  Nee, dat kan helaas niet. Mocht het om een spoedafspraak gaan, dan neemt u contact op met uw huisarts. Deze zal in overleg met u zo nodig een afspraak voor u maken in het ziekenhuis.

  Krijg ik een bevestiging van de gemaakte afspraak?

  U kunt bij het definitief maken van uw afspraak, aangeven of u een bevestiging per e-mail wilt ontvangen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om uw afspraak te printen. U kunt in het ‘Afsprakenoverzicht’ uw geplande afspraken terugvinden en deze printen.

  Wat gebeurt er als ZGT uw afspraak wijzigt of annuleert?

  Als uw afspraak vanuit ZGT wordt gewijzigd of geannuleerd, dan wordt u hierover geïnformeerd.

 • Vragen over uw persoonlijke gegevens in MijnZGT

  Kan ik mijn gegevens wijzigen?

  U kunt uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer wijzigen. Klik in het linkermenu op mijn gegevens. Kies vervolgens de knop aan de rechterkant onder e-mail wijzigen' of de knop mobiel telefoonnummer 'wijzigen'. Overige gegevens kunt u wijzigingen door een e-mail te sturen naar: mijnzgt@zgt.nl. U kunt ook tijdens uw eerstvolgende bezoek aan ZGT bij de receptie hoofdingang uw gegevens laten aanpassen.

  Klopt er iets niet op mijnZGT?

  • Als uw medische situatie is veranderd sinds uw laatste bezoek aan MijnZGT, zult u dit niet op MijnZGT terugvinden. Dit wordt weer bijgewerkt na een nieuwe opname, nieuw onderzoek of nieuw gesprek met de betreffende specialist bij ZGT.
  • Kloppen uw adresgegevens niet meer? Dit kunt u zelf aanpassen. Dat geldt ook voor uw huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar.
  • Mist u bepaalde informatie? Dat kan. Sinds 31 maart 2018 worden verslagen en specialistenbrieven in MijnZGT getoond. Daarvoor is niet alle historie opgenomen.
  • Klopt de medische informatie niet of begrijpt u niet wat er staat? Neem uw vragen dan mee naar de eerstvolgende afspraak met uw behandelend specialist.

  Is het patiëntenportaal wel veilig?

  Ja, MijnZGT is veilig. Het maakt gebruik van een beveiligde verbinding. ZGT is in bezit van het PKIoverheid-certificaat. We adviseren u om uw DigiD code niet aan vreemden te vertellen. Mocht er, om welke reden dan ook, om uw DigiD code worden gevraagd: houd deze altijd privé.

 • Vragen over de toegang tot uw persoonlijke gegevens in MijnZGT

  Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

  Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt ZGT medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van ZGT hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

  Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken de gegevens in lijn met de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier voor onze folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring (PDF). 

   

  Kan ik zien welke medewerkers inzage hebben gehad in mijn dossier?

  Ja. Als u inlogt op MijnZGT ziet u in het menu ‘Mijn gegevens' > 'Dossier geopend’ of en door welke medewerkers uw medisch dossier van het ZGT is geraadpleegd. Dit kunnen zorgverleners zijn die u heeft gezien of gesproken tijden uw bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname, maar ook zorgverleners die op afstand bij uw behandeling waren betrokken. Daarnaast zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel uw gegevens beheren en/of bewerken. Om de privacy van onze medewerkers te waarborgen ziet u alleen de functie en afdeling van de medewerker.

  Mag elke medewerker van ZGT zo maar mijn dossier inzien?

  Nee. Alleen artsen en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Andere medewerkers mogen uw dossier enkel inzien wanneer dit noodzakelijk is voor hun functie en de uitvoering van hun taak. Alle artsen en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

  Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?

  Medewerkers van ondersteunende afdelingen van ZGT beheren en verwerken uw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg.
  Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn:

  • een medische secretaresse die uw afspraken maakt;
  • een planningsmedewerker die uw opname of operatie plant;
  • een ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt;
  • de apotheek-medewerker die uw medicatie beheert;
  • de financiële administrateur die zorgt dat gegevens correct bij uw zorgverzekeraar worden aangeleverd.

  Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is geraadpleegd?

  Nee, het overzicht toont alleen de datum waarop en welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is geraadpleegd.

  Ik zie een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht staan. Wat betekent dit?

  Wanneer u zelf inlogt bij MijnZGT, wordt dit ook geregistreerd als raadpleging van uw dossier. Dit wordt als een regel met de functie 'Patiënt (portaal)' in het overzicht gepresenteerd.

  Ik zie in het overzicht bij een medewerker een afdeling staan waar ik niet bij in behandeling ben. Hoe kan dit?

  Sommige van onze medewerkers werken op meerdere afdelingen. In het patiëntenportaal (MijnZGT) kunnen wij echter maar één afdeling tonen. Het kan dus voorkomen dat een medewerker op het moment van inzage voor een andere afdeling heeft gewerkt dan in het patiëntenportaal wordt getoond. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat deze constatering bij u vragen op roept. In dat geval kunt u uw vraag per mail stellen aan mijnzgt@zgt.nl of neemt u tijdens kantooruren telefonisch contact op met ZGT, telefoonnummer 088 708 57 77.