Verpleegkundigen lopen in de gang

Tips en vragen

Vragen over MijnZGT

Heeft u vragen over MijnZGT? Bekijk dan eerst de tips en meestgestelde vragen onderaan deze pagina. Staat uw vraag hier niet bij, mail dan naar mijnzgt@zgt.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar 088 708 57 77 of ons informatiepunt MijnZGT in onze centrale hal op onze locaties bezoeken.

Vragen over DigiD

Veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD staan op www.digid.nl. U kunt op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur ook bellen naar 088 123 65 55.

Tips & meest gestelde vragen

 • Ik heb een e-mail of sms van ZGT gekregen, klopt dat?

  Ja dat klopt. Het kan zijn dat u rond eind augustus 2023 een e-mail of sms van ons hebt gekregen, met het verzoek om uw gegevens in MijnZGT te controleren.

  Als we uw e-mailadres of 06-nummer hebben, dan kan het zijn dat u een e-mail of SMS van ons heeft gekregen. We communiceren steeds meer digitaal met u. We hebben hiervoor wel uw gegevens en toestemming nodig. U kunt dit invullen in MijnZGT.

 • Vragen over uw afspraak in MijnZGT

  Hoe kan ik een afspraak maken op MijnZGT?

  Log in op MijnZGT. Klik in het linkermenu op 'Afspraak maken'. Bij het maken van de afspraak kunt u kiezen voor een bepaalde locatie. De afspraakmogelijkheden met locatie staan vermeld.  Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u onder ‘Afsprakenoverzicht’ uw afspraken wijzigen of afzeggen.

  Kan ik een afspraak maken voor vandaag?

  Nee, dat kan helaas niet. Gaat het om een spoedafspraak, neem dan eerst contact op met uw huisarts.  Als het nodig is, kan de huisarts een afspraak voor u maken in het ziekenhuis.

  Krijg ik een bevestiging van de gemaakte afspraak?

  Bij het definitief maken van uw afspraak, kunt u laten weten of u een bevestiging per e-mail wilt krijgen. In het ‘Afsprakenoverzicht’ kunt u de geplande afspraken ook zien en deze printen.

  Wat gebeurt er als ZGT mijn afspraak wijzigt of annuleert?

  Als uw afspraak vanuit ZGT wordt gewijzigd of afgezegd, dan krijgt u hierover bericht.

 • Vragen over uw persoonlijke gegevens in MijnZGT

  Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
  U kunt uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer zelf wijzigen. Log in op MijnZGT. Klik op 'Contactgegevens'. Dit staat onder 'Persoonlijke gegevens'. Hier kunt u uw 06-nummer, e-mailadres invullen of veranderen. En u kunt hier ook uw toestemming voor gebruik 06-nummer en e-mail opslaan.

  De andere gegevens kunt u wijzigingen door een e-mail te sturen naar: mijnzgt@zgt.nl. U kunt uw gegevens ook tijdens uw volgende bezoek laten wijzigen. De receptie bij de hoofdingang helpt u hiermee.

  Hoe geef ik mijn contactvoorkeur (digitaal of papier) door?

  Log in op MijnZGT. Klik in het linkermenu op 'Mijn gegevens'. Klik daarna op Contactvoorkeuren. Hier kunt u uw contactvoorkeur aangeven; digitaal of op papier.

  Klopt er iets niet op mijnZGT?

  • Als uw medische situatie is veranderd sinds uw laatste bezoek aan MijnZGT, ziet u dit nog niet op MijnZGT. Dit wordt weer bijgewerkt na een nieuwe opname, nieuw onderzoek of nieuw gesprek met de betreffende specialist bij ZGT.
  • Kloppen uw adresgegevens niet meer? Dit kunt u zelf aanpassen. Dat geldt ook voor uw huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar.
  • Mist u bepaalde informatie? Dat kan. Sinds 31 maart 2018 worden verslagen en specialistenbrieven in MijnZGT getoond. De gegevens van daarvoor staan niet allemaal in MijnZGT.
  • Klopt de medische informatie niet of begrijpt u niet wat er staat? Schrijf uw vragen dan op en bespreek ze bij de volgende afspraak met uw behandelend specialist.

  Is het patiëntenportaal wel veilig?

  Ja, MijnZGT is veilig. MijnZGT maakt gebruik van een beveiligde verbinding. ZGT is in bezit van het PKIoverheid-certificaat. Vertel uw DigiD code niet aan vreemden. Mocht er, om welke reden dan ook, om uw DigiD code worden gevraagd, vertel deze dan niet. Houd uw DigiD code altijd privé.

 • Vragen over de toegang tot uw persoonlijke gegevens in MijnZGT

  Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

  Om goede zorg te kunnen geven verwerkt ZGT medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van ZGT hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun functie. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

  Door de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij veel aandacht voor privacy. Wij verwerken de gegevens volgens de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarvoor. Ook staat in de privacyverklaring welke rechten u heeft. Meer informatie vindt u in de folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring) 

  Kan ik zien welke medewerkers mijn dossier hebben bekeken?

  Ja. Als u inlogt op MijnZGT ziet u in het menu ‘Mijn gegevens' en dan 'Dossier geopend’ of en door welke medewerkers uw medisch dossier van het ZGT is bekeken. Dit kunnen zorgverleners zijn die u heeft gezien of gesproken tijden uw bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname. Dit kunnen ook zorgverleners zijn die op afstand bij uw behandeling waren betrokken.  Ook zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel uw gegevens beheren en bewerken. Voor de privacy van onze medewerkers ziet u alleen de functie en afdeling van de medewerker.

  Mag elke medewerker van ZGT zo maar mijn dossier bekijken?

  Nee. Alleen artsen en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier bekijken. Andere medewerkers mogen uw dossier alleen bekijken als dit nodig is voor hun functie en de uitvoering van hun taak. Alle artsen en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

  Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?

  Medewerkers van ondersteunende afdelingen van ZGT beheren en verwerken uw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg. Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn:

  • Een medische secretaresse die uw afspraken maakt.
  • Een planningsmedewerker die uw opname of operatie plant.
  • Een ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt.
  • De apotheek-medewerker die uw medicatie beheert.
  • De financiële administrateur die zorgt dat de gegevens goed bij uw zorgverzekeraar aangeleverd wordt.

  Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is bekeken?

  Nee, het overzicht laat alleen de datum waarop en welke medewerkers uw dossier hebben bekeken. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is bekeken. Dit kan bijvoorbeeld een inzage zijn in het spreekuuroverzicht waar u in voorkomt en waarbij beperkte gegevens over u worden getoond, maar waarbij niet daadwerkelijk het medisch dossier wordt ingezien. Maar ook een inzage in bijvoorbeeld uw beelden, medicatieoverzicht of medische geschiedenis.

  Ik zie een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht staan. Wat betekent dit?

  Als u zelf inlogt bij MijnZGT, wordt dit ook opgeslagen. In het overzicht staat dan een regel met de functie 'Patiënt (portaal)' .

  Ik zie in het overzicht bij een medewerker een afdeling staan waar ik niet onder behandeling ben. Hoe kan dit?

  Sommige van onze medewerkers werken op meerdere afdelingen. In het patiëntenportaal (MijnZGT) kunnen wij maar één afdeling tonen. Het kan dus voorkomen dat een medewerker voor een andere afdeling heeft gewerkt dan in het patiëntenportaal staat. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft. Mail uw vraag gerust naar mijnzgt@zgt.nl of bel tijdens kantooruren naar: 088 708 57 77. Wij kijken dan even met u mee en leggen het graag uit.

 • Vragen over uw medisch dossier

  Aanvraagformulier kopie medische gegevens

  Mist u gegevens in uw medisch dossier in MijnZGT of wilt u een papieren versie van uw medisch dossier? Vult u dan het aanvraagformulier kopie medische gegevens in. 

  Aanvraagformulier vernietiging medische gegevens

  Voor een verzoek tot vernietiging van uw medisch dossier vult u het aanvraagformulier vernietiging medische gegevens in.

  U kunt voor beide verzoeken ook contact opnemen met de afdeling Patiënteninformatie, via telefoonnummer 088-7085841.

 • Tips

  Gesprek met de dokter voorbereiden

  Heeft u een afspraak met uw medisch specialist? Kijk dan eerst op MijnZGT of uw persoonsgegevens nog kloppen en wat er in uw dossier staat. Op de pagina Afspraak voorbereiden leest u hoe u uw afspraak goed kunt voorbereiden. Op 3goedevragen.nl vindt u nog meer tips.

  Denk om uw veiligheid

  ZGT doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens staan in een beveiligde omgeving waar alleen u met uw persoonlijke DigiD op kunt inloggen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens te beschermen. Enkele tips:

  • Log uit als u klaar bent op MijnZGT.
  • Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek buiten uw computer.
  • Deel uw inlognaam en wachtwoord niet met anderen.

  Loop eens binnen bij het Informatiepunt MijnZGT

  In de centrale hal in Almelo en Hengelo is het Informatiepunt MijnZGT tijdens kantooruren geopend. Hier kunt u binnenlopen met al uw niet-medische vragen over MijnZGT. Ook helpen wij u graag bij het inloggen. Er zijn werkplekken waar u zelf kunt inloggen op MijnZGT. Wij helpen u als dat nodig is. Als u geen DigiD hebt, maar toch graag wilt inloggen, kunnen we hier zelfs een tijdelijke account voor u maken. U moet dan wel even een geldig identificatiebewijs meenemen.