Wat staat er op MijnZGT?

Via MijnZGT kunt u gegevens uit uw patiëntendossier inzien. Als u een bezoek bij ZGT heeft afgelegd, worden uw gegevens uiterlijk 9 dagen nadat ze bij ons bekend zijn op MijnZGT getoond.

Uw afspraken

Op MijnZGT staat een overzicht van al uw aankomende afspraken en uw oude afspraken. Voor sommige poliklinieken is het ook mogelijk om zelf afspraken te maken.

Uw dossier

In uw dossier worden delen van uw medisch dossier bij ZGT weergegeven. U kunt hier zien wat over u is geregistreerd naar aanleiding van uw laatste opname, onderzoek of gesprek bij ZGT.

 • Allergie
 • Behandelbeperking
 • Diagnoses
 • Functionele en mentale status
 • Intoxicaties
 • Medicatie
 • Medische hulpmiddelen
 • Metingen
 • Patiëntbrieven
 • Signaleringen
 • Uitslagen
 • Verrichtingen
 • Voedingsadvies

Vragenlijsten

Soms krijgt u vanuit uw polikliniek het verzoek om vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten worden hier voor u klaargezet en bewaard.

Mijn gegevens

Hier vindt u uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisarts, apotheek, tandarts en verzekeringsmaatschappij. Ook bijzonderheden in uw woonsituatie, eventuele contactpersonen of machtigingen staan hier. U kunt hier zelf uw telefoonnummer en e-mailadres controleren.