Wat staat er op MijnZGT?

Via MijnZGT kunt u gegevens uit uw patiëntendossier inzien. Uw gegevens worden uiterlijk 5 dagen nadat ze bij ons bekend zijn op MijnZGT getoond. Wij werken voortdurend aan verbeteren van MijnZGT. Daarom staat informatie soms op een andere plek of verandert de vormgeving.

Uw afspraken

Op MijnZGT staat onder agenda een overzicht van al uw aankomende afspraken en uw oude afspraken.

U kunt via MijnZGT online inchecken. Hier kunt u uw gegevens controleren en indien nodig aanpassen 24 uur voor aanvang van uw afspraak.

U kunt via MijnZGT een afspraak inzien, wijzigen en annuleren. Het wijzigen of annuleren kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de afspraak. Inzien kan altijd.

Uw dossier

In uw dossier worden delen van uw medisch dossier bij ZGT weergegeven. U kunt hier zien wat over uw opnames, onderzoeken of gesprekken is geregistreerd.

Medische gegevens

 • Allergieën
 • Diagnoses
 • Implantaten
 • Ingebrachte materialen
 • Medicijnen
 • Medische hulpmiddelen

Uitslagen

 • Labuitslagen
 • Metingen
 • Microbiologie
 • Pathologie (biopsie)
 • Radiologie / Nucleaire onderzoeken

Rapporten

 • Behandelverslagen
 • Signaleringen
 • Verpleegkundig dossier
 • Verrichtingen

Overig

 • Advies voor eten en drinken
 • Afspraken over eten en drinken
 • Alcohol, tabak en drugs
 • Behandelbeperking
 • Brieven
 • Lichamelijke en geestelijke toestand

Vragenlijsten

Soms krijgt u vanuit uw polikliniek het verzoek om vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten worden hier voor u klaargezet en bewaard.

Herhaalmedicatie aanvragen

Uw behandelaar kan een e-consult voor herhaalmedicatie aanzetten op MijnZGT, zodat u zelf de herhaalmedicatie via MijnZGT kunt aanvragen.

E-consult

Via MijnZGT kunt u vragen stellen aan uw behandelend arts. Het e-consult is niet geschikt voor spoedeisende vragen of nieuwe klachten. De specialismen die starten met het e-consult zijn: Cardiologie, Urologie, Gynaecologie en MDL.

Toestemming delen medische gegevens

Het vastleggen van een keuze om wel of juist geen medische gegevens te delen maakt duidelijk wat uw wens is. U bent vrij om wel of geen toestemming te geven. Uw keuze kunt u ook op elk moment wijzigen.

Mijn gegevens

Hier vindt u uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisarts, apotheek, tandarts en verzekeringsmaatschappij. Ook bijzonderheden in uw woonsituatie, eventuele contactpersonen of machtigingen staan hier. U kunt hier zelf uw telefoonnummer en e-mailadres controleren. Ook kunt u uw gegevens controleren en indien nodig aanpassen.

Folders

De patiëntenfolders die voor u van toepassing zijn, kunnen door uw zorgverlener digitaal beschikbaar worden gesteld in MijnZGT.