Tarieven en zorgverzekeringen

Tarieven behandeling ZGT

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Dan leest u hier meer over de kosten van uw behandeling. U leest hier algemene informatie.

Checklist ziekenhuiskosten

 • >

  1. Check of uw zorgverzekering een contract heeft met ZGT

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken met elkaar over de kosten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ZGT, dan krijgt u de behandeling niet altijd (volledig) vergoed. 

  Sommige zorgverzekeraars hebben wel een contract met ZGT, maar maken aparte afspraken over welke zorg zij wel en niet vergoeden. Het is daarom van belang dat u voor uw eerste bezoek aan het ziekenhuis bij uw zorgverzekeraar nagaat of deze een contract met ons heeft afgesloten en welke zorg onder dit contract valt.

 • >

  2. Check welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt

  In de polis van uw zorgverzekering ziet u welke behandelingen wel en niet worden vergoed. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen. Check uw polis voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

 • >

  3. Check de hoogte van uw eigen risico

  Het verplichte eigen risico is in 2021 € 385,-. Heeft u gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan kan het zijn dat u zelf meer moet betalen aan uw zorgverzekeraar. In de polis van uw zorgverzekering ziet u hoe hoog uw eigen risico is. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Check de hoogte van uw eigen risico voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, dan komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

  Bij een behandeling in het ziekenhuis bepaalt de startdatum van de diagnosebehandelcombinatie (DBC) in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Het is daarom mogelijk dat u een rekening krijgt voor het eigen risico van vorig jaar, terwijl de behandeling in het huidige kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Op onze pagina Diagnose Behandel Combinatie (DBC), vindt u meer informatie hier over.

   

 • >

  4. Neem uw verwijsbrief mee naar uw afspraak

  U heeft een verwijsbrief van een door de zorgverzekeraar erkende verwijzer nodig voor uw eerste afspraak bij het ziekenhuis. Heeft u geen verwijsbrief of gaat u direct naar een afdeling van het ziekenhuis, dan worden de kosten van deze behandelingen bij u in rekening gebracht.

  Als een patiënt bij de huisarts komt met een klacht die nog niet behandeld is in het ziekenhuis en behandeling in het ziekenhuis is noodzakelijk, dan is altijd een verwijzing nodig.

   

 • >

  5. Neem uw legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis

  Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart, geldig rijbewijs of vreemdelingendocument. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen, direct vanaf de geboorte.

  Als u bij uw bezoek aan het ziekenhuis geen geldig identiteitsbewijs kunt laten zien, kunt u de kosten van de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan direct op u verhalen.

 • >

  6. Overleg bij veranderingen met uw zorgverzekeraar

  Het kan voorkomen dat uw behandeling tijdens het behandeltraject wordt gewijzigd. Informeer in dat geval bij uw zorgverzekeraar of deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van uw behandeling.

 • >

  7. Wacht op bericht van uw zorgverzekeraar

  In de meeste gevallen stuurt ZGT de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar op het moment dat uw DBC wordt gesloten. Dit kan even duren, omdat ziekenhuizen DBC’s volgens de landelijke regels afsluiten.

  De looptijd van een DBC is maximaal 120 dagen. Uw zorgverzekeraar laat u na het ontvangen van de rekening weten welke zorg wordt vergoed en of er sprake is van een eigen bijdrage. Heeft u vragen over de hoogte van uw vergoeding en uw eigen bijdrage? Dan kunt u deze het beste stellen aan uw zorgverzekeraar.

Heeft u na het lezen van deze checklist nog vragen?
Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het informatiepunt van ZGT, telefoonnummer: 088 708 58 88.