Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Alle ziekenhuizen in Nederland werken met hetzelfde landelijke financieringssysteem, de zogenaamde DBC-systematiek, wat staat voor ‘Diagnose-Behandel Combinatie’. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk hun eigen prijs. De prijs van een DBC is gebaseerd op een gemiddelde.

Bepaling van de prijs van een DBC

Bij de vaststelling van DBC-zorgproducten is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen binnen een zorgtraject. Niet iedere verpleegdag, consult, bloedprikken, of het maken van een foto wordt apart in rekening gebracht. Sommige patiënten liggen bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld drie dagen in het ziekenhuis. Anderen met dezelfde aandoening moeten langer blijven of kunnen eerder naar huis. Soms wordt er slechts één röntgenfoto gemaakt, bij andere patiënten is het nodig meer foto's te maken. Omdat een DBC-zorgproduct een gemiddelde is, is de prijs voor het traject/de behandeling hetzelfde, ongeacht wat er bij u exact heeft plaatsgevonden. Dit geeft de medisch specialist de mogelijkheid om voor iedere patiënt een behandeling op maat te maken. Voor meer informatie hierover zie onderstaande video.

Meerdere rekeningen voor eenzelfde klacht en/of behandeling

Een DBC kan maximaal 120 dagen open staan. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten en een nieuwe DBC geopend. Iedere DBC wordt apart in rekening gebracht. Hierdoor kan het gebeuren dat u voor één behandeling / klacht meerdere rekeningen ontvangt.

Wanneer wordt een DBC geopend en hoe lang is deze geldig?

Het eerste contact met uw zorgaanbieder is het startpunt voor de DBC. Als de behandeling is afgerond, wordt de DBC automatisch afgesloten (een DBC is maximaal 120 dagen geldig).
Soms wordt een DBC eerder afgesloten. Zo geldt voor een operatie een termijn van 42 dagen na ontslag en voor een poliklinische behandeling zonder operatie een termijn van 90 dagen. Na het sluiten van de DBC wordt de rekening opgemaakt en verzonden. 
Een DBC in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft een langere maximale duur. Deze wordt niet na 120 dagen afgesloten, maar mag maximaal 365 dagen duren. Dit komt omdat een behandeling in het kader van de geestelijke gezondheidszorg doorgaans langer duurt dan 120 dagen.

Komt u binnen 120 dagen terug met dezelfde zorgvraag, dan wordt een vervolg-DBC geopend. Deze geldt ook maximaal 120 dagen.

Het ziekenhuis geeft een andere begindatum van de DBC op dan de datum van mijn consult/behandeling/onderzoek. Hoe kan dat?

Dat is niet mogelijk bij een eerste consult, maar vaak het geval bij een vervolg-DBC. Als een patiënt langer dezelfde zorgvraag heeft, wordt een vervolg-DBC geopend. Deze wordt aansluitend geopend op het oorspronkelijke zorgtraject. Dat wil zeggen dat de begindatum vaak niet overeenkomt met uw behandeldatum. De begindatum die het ziekenhuis opgeeft bij uw eerste DBC, komt altijd overeen met de datum van uw eerste consult/behandeling/onderzoek.

Bij vragen over uw DBC kunt u contact opnemen met het financieel informatiepunt van ZGT, telefoonnummer 088 708 5888 of mail naar facturen@zgt.nl.