Mijn zorgverzekering

Bent u verzekerd in Nederland?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor zorgkosten die niet vanuit het basispakket worden vergoed. Bekende voorbeelden van aanvullend te verzekeren zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarin deze zorg (deels) wordt vergoed. Als u wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te kijken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze de behandeling in ZGT vergoedt. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

We attenderen u erop, dat voordat u een behandeling ondergaat ZGT slechts bij benadering kan zeggen wat de kosten van die behandeling zijn. Niet elke patiënt heeft namelijk dezelfde behandeling nodig. Voor een nauwkeurige prijsopgaaf is het in elk geval noodzakelijk dat de medisch specialist u eerst heeft onderzocht, een diagnose heeft gesteld en een behandeling heeft voorgesteld. In een enkel geval kan de rekening hoger uitvallen dan de prijsopgaaf. Dit kan gebeuren bij onverzekerde zorg wanneer het bijvoorbeeld na een operatie medisch gezien nodig is, dat u een extra nacht in het ziekenhuis verblijft.

Verschillen in verzekering of polis gelden niet voor spoedeisende zorg. Als iemand acuut behandeld moet worden, dan is het mogelijk om naar elk ziekenhuis of elke huisartsenpost te gaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.

Bent u verzekerd in het buitenland?

Heeft u een buitenlandse zorgverzekeraar dan kunt u proberen om een (deel van de) rekening vergoed te krijgen. Er wordt een zogenaamd ‘passantentarief’ in rekening gebracht. 

Bent u niet verzekerd of geen verzekeringsbewijs?

Als u niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen. 

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u volgens de Zorgverzekeringswet alleen op verwijzing van een arts een behandeling ondergaan. Indien u zonder geldige verwijsbrief een behandeling heeft ondergaan, kan het gebeuren, dat de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. In dat geval krijgt u mogelijk de rekening thuisgestuurd en moet u de rekening zelf betalen. Het is daarom belangrijk dat u vóór aanvang van de behandeling over een geldige verwijsbrief beschikt.