Geestelijke verzorging

Een poliklinisch bezoek of een opname in ZGT is vaak een inbreuk in uw dagelijks leven. Misschien heeft u voldoende steun vanuit uw thuissituatieom hiermee om te kunnen gaan. U kunt ook een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers van ZGT. Daarbij maakt het niet uit of welke levensovertuiging u heeft.

ZGT heeft een aantal geestelijk verzorgers in huis. Zij maken graag kennis met u. Ook kunt u een van de zondagse vieringen bijwonen. U leest hier meer over in de informatieklapper op uw verpleegafdeling. Vindt u het prettig dat uw thuispastor/predikant op de hoogte is van uw ziekenhuisopname? Geef dit dan zelf aan hem of haar door of maak uw wensen aan ons kenbaar.