Operatieassistent

Geestelijke verzorging

Een bezoek aan de polikliniek of een opname in het ziekenhuis heeft vaak invloed op uw dagelijks leven. Misschien heeft u genoeg steun van uw naasten, zoals familie of vrienden, om hiermee om te gaan. U kunt ook altijd hulp krijgen van de geestelijk verzorgers van ZGT. Daarbij maakt het niet uit welk geloof of levensovertuiging u heeft.

ZGT heeft een aantal geestelijk verzorgers in het ziekenhuis. Zij maken graag kennis met u. Ook bent u van harte welkom bij de zondagse vieringen. U leest hier meer over in de informatiemap op de verpleegafdeling. Vindt u het prettig dat uw thuispastor of predikant op de hoogte is van uw ziekenhuisopname? Geef dit dan zelf aan hem of haar door of geef uw wensen aan ons door.

Meer informatie