Beveiligde e-mail

De veiligheid van zorginhoudelijke informatie krijgt steeds meer aandacht. Communicatie op een veilige en betrouwbare manier tussen zorgverleners en naar patiënten, vraagt om veilige oplossingen. Door gebruik te maken van beveiligde e-mail zorgt ZGT voor veilig uitgaand e-mailverkeer van alle zorgverleners van ZGT en indien noodzakelijk van niet-zorgverleners. Met zorgverleners bedoelen we hier de persoon of organisatie die zorg levert aan patiënten.

Waarom beveiligde e-mail?

Het verzenden van patiëntgegevens moet voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbeveiliging (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Norm NEN7510 e.v.). Deze eisen gelden ook voor de verzending van e-mail. Volgens deze wet- en regelgeving is ‘standaard’ e-mail niet (voldoende) beveiligd. Zorgaanbieders dienen dus extra voorzieningen te treffen om veilig e-mailen te kunnen versturen.

Deze wijze van veilig verzenden van e-mail en bestanden heet in ICT-jargon ‘Transport Layer Security’ (TLS). Dit houdt in dat het verzenden van persoonlijke gegevens op een veilige manier gebeurt (bijvoorbeeld om een datalek te voorkomen). Daarnaast worden de berichten versleuteld (encrypted) opgeslagen, zodat alleen de ontvanger deze kan inzien.

Wat houdt dit in?

De verplichting tot veilig e-mailen rust op de verzender van de mail. De ontvanger krijgt een notificatie e-mail met daarin uitgelegd dat er een beveiligde e-mail klaar staat. Door op de link in de e-mail te klikken wordt de ontvanger naar de beveiligde omgeving geleid waar het bericht, na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, kan worden gelezen.

Voorbeeld notificatie e-mail:

Voorbeeld van een beveiligde e-mail

Open beveiligde e-mail in twee stappen

Stap 1

Maak eenmalig een account aan voor het Barracuda Message Center. Daarmee heeft u toegang tot de beveiligde e-mails. U doet dit door te klikken op de link in de betreffende mail (zie afbeelding)

Stap 2

U kunt nu inloggen in uw eigen account met uw gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord.

Let op!

De beveiligde e-mail blijft 30 dagen staan, daarna wordt deze automatisch verwijderd. Het is mogelijk om de e-mail op te slaan voor uw eigen administratie.